h

Ons Orkest van het Oosten

26 november 2015

Ons Orkest van het Oosten

Het Orkest van het Oosten, ons orkest dus, staat op het punt van omvallen. Hoe is dit zo gekomen en wat nu? Dat zijn toch wel de belangrijkste vragen op dit moment.

Hoe is het zo gekomen? In 2010 werd er begonnen met het uitknijpen van de cultuursector. overal moest bezuinigd worden en de cultuurinstellingen moesten de markt op. Zelf ondernemer worden leek de enige redding. Voor sommigen bleek dit een enorme boost voor hun creativiteit, voor anderen bleek het hun ondergang te zijn.
In deze periode kwam het Orkest van het Oosten met hun businessplan. Het was een gedurfd businessplan met veel ambitie. Niet bezuinigen maar juist uitbreiden leek het credo. En het verzoek aan de provincie was helder. Een afkoopregeling van de subsidie. De provincie zou twee maal een groot bedrag investeren maar daarna zou het orkest zijn eigen broek ophouden.

De SP vond het plan wat te gedurfd en vroeg zich af of de aantallen te ‘verwachten’ donaties wel reëel waren. Ook had de SP er moeite mee dat er zo’n ontzettend groot bedrag geïnvesteerd werd in één grote instelling terwijl de kleinere niets kregen. Verder voelde het gewoon niet goed om zoveel geld in één keer te geven terwijl je ze daarmee vele jaren had kunnen subsidiëren. Op een veiliger en minder gedurfde manier dat dan wel. Dit zijn de redenen waarom de SP destijds tegen dit voorstel stemde. Helaas waren we behoorlijk in de minderheid en werd het voorstel enthousiast aangenomen in de Provinciale Staten.

Nu blijkt dus dat het businessplan inderdaad te gedurfd was en veel te veel ambitie bevatte. Dat kwam aan het licht toen het orkest dit jaar het verzoek deed om geld dat op een later tijdstip overgemaakt zou worden al eerder aan te vragen. Dit wees er natuurlijk al op dat het niet zo goed ging als zou moeten. De Provincie voerde het verzoek uit en informeerde de Provinciale Staten niet. Het bedrag bleek niet afdoende. Het orkest stuurde vervolgens een begroting naar de Provincie met daarin opnieuw opgenomen een bedrag van de Provincie. De Provincie stuurde daarop een brief terug met het verzoek van aanpassing van die begroting en ze liet opnieuw na om Provinciale Staten hierover te informeren.

Pas na dit alles liet Gedeputeerde Staten het businessplan van het orkest checken door derden en bleek het plan inderdaad veel te ambitieus en niet haalbaar. Een blamage dus, voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. En nu werd ook Provinciale Staten eindelijk geïnformeerd. Wat de SP betreft veel en veel te laat.

En nu? Een nieuwe interim directeur, een nieuw businessplan, de oude naam terug en nieuw geld van de Provincie? Geen nieuw geld in elk geval maar er ligt nog 1,1 miljoen gereserveerd voor het Orkest. Dat bedrag zou uitgekeerd worden als het Orkest aan alle voorwaarden, zoals gesteld door Provinciale Staten, had voldaan. Dat is niet het geval maar dit lijkt wel de enige mogelijkheid om het Orkest nog te redden. Omdat het Orkest niet aan alle voorwaarden voldoet zou de Provincie zelfs nog een behoorlijk bedrag kunnen terugvorderen. Dat zou niet alleen het einde van het Orkest betekenen maar ook van andere culturele instellingen die samenwerken met het Orkest. En natuurlijk zou het een aderlating zijn voor de hele cultuursector in Overijssel.

Voor nu is er in de Staten nog geen beslissing gevallen. Het Orkest moet het nieuwe businessplan plus sluitende begroting inleveren. De Provincie gaat het dan hopelijk beter checken dan het eerste plan en vervolgens gaat Provinciale Staten erover stemmen in de vergadering van januari.
Het blijven dus nog even onzekere tijden en een behoorlijke klus werk voor de nieuwe interim-directeur van het Orkest van het Oosten. Wij wensen hem en zijn team dan ook heel erg veel sterkte en hopelijk succes voor Ons orkest!
Zie ook Afkoop orkest te dure test

U bent hier