h

Hervatting injecteren afvalwater door NAM roept breed protest op

20 september 2016

Hervatting injecteren afvalwater door NAM roept breed protest op

Foto: SP

Volgens Minister Kamp (VVD) is de vergunning in orde en het “Staatstoezicht op de Mijnen” (sodM) heeft groen licht gegeven om de afvalwaterinjecties in Twente te hervatten.
Er is onder de bevolking geen draagvlak en de tweede kamer heeft unaniem een motie aangenomen die oproept tot uitstel. Het provinciebestuur van Overijssel heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de minister en stapt nu zelfs naar de rechter.

Het burgerinitiatief “stop afvalwater Twente” is boos en zegt dat de vergunning niet voldoet aan de huidige situatie. Vele gemeenteraden, belangengroeperingen, Statenfracties en Tweede Kamerfracties richten nogmaals via de website www.oproepaandenam.nl en via een brief aan de NAM met het verzoek het injecteren al dan niet tijdelijk te stoppen.

De NAM had weinig tijd nodig na het debat op donderdag dat ging over deze afvalwaterinjecties. Vrijdag kondigde ze , zoals ze zelf aangaf na rijp beraad, aan zaterdag de olieproductie al weer te starten en daarmee de afvalwaterinjecties.

Alle geluiden, die toch wel heel breed gedragen worden, legt de NAM naast zich neer. Ze denken dat ze juridisch sterk staan en ze zien enkel het economische belang.
Er lijkt geen moreel besef of ethisch kompas te zijn.
Dat veel mensen vinden dat dit een gevalletje van “de slager keurt zijn eigen vlees” is, (de vergunning wordt verleend door het Ministerie van Economische Zaken, het zelfde Ministerie dat baat heeft bij de gerealiseerde winsten en waar ook de toezichthouder en handhaver SovM onder valt) lijkt maar niet door te dringen. De NAM is bedrijfsdoof. Hoewel ze meerdere malen heeft toegezegd het draagvlak onder de bevolking belangrijk te vinden en het te zullen meewegen, leggen ze het vooral naast zich neer. De gehanteerde berekeningen voor de alternatieven kloppen niet en lijken bewust naar een resultaat te sturen. Ook lijken er meer en hogere concentraties geloosde (hulp)stoffen de bodem in te gaan. Wanneer de rechter niet met ze kan afrekenen, moeten u en ik dat maar doen, volgend jaar maart zijn er verkiezingen.

Zie ook:

U bent hier