h

geld en overheid

18 november 2009

Schaf provinciale belastingen af

De SP wil dat de provinciale belastingen worden afgeschaft. Door de dreigende invoering van de kilometerheffing staan de opcenten ter discussie. "Natuurlijk moeten provincies hun wettelijke taken ook kunnen blijven uitoefenen en zal het verlies van de opcenten door het rijk moeten worden gecompenseerd via het Provinciefonds. Of dat volledig moet is nog maar de vraag." Aldus SP statenlid, Willy Lourenssen

Lees verder

Pagina's

U bent hier