h

Eerste stap richting mogelijkheid provinciaal referendum

3 maart 2021

Eerste stap richting mogelijkheid provinciaal referendum

Tijdens de statenvergadering van 3 maart is een initiatiefvoorstel ingediend voor een correctief provinciaal referendum. Een brede coalitie van SP, D66, PVV, OCL, FvD en FMO schreef een verordening om dit mogelijk te maken. Binnenkort spreken de Staten hierover.

Statenlid Simon Zandvliet is namens de SP nauw betrokken geweest bij het schrijven van dit voorstel. De SP is een warm pleitbezorgen van meer directe democratie om mensen directe zeggenschap te geven. Het correctief referendum is een goed middel om slechte besluiten van de provincie te corrigeren. In het ingediende plan moet er eerst een inleidend verzoek worden gedaan ondersteund door minimaal 1000 hantekeningen. Daarna moet 3 procent van Overijsselse kiesgerechtigden het verzoek ondersteunen.

Er ligt momenteel een wetsvoorstel van de SP voor een correctief referendum bij de Tweede en Eerste Kamer. Als dit na de verkiezingen voor de tweede keer wordt goedgekeurd worden ook lokale en provinciale referenda mogelijk.

U bent hier