SP Overijssel

Nieuw bedrijventerrein totaal overbodig

12-10-2016De SP heeft nog steeds grote bezwaren tegen de gebiedsvisie luchthaven Twente. Vanwege het grote overschot aan bedrijventerreinen in Twente zien wij een nieuw bedrijventerrein niet zitten. 
› Lees verder

Windturbine-park de Veenwieken

28-09-2016Vandaag opnieuw aan de orde in Provinciale Staten van Overijssel, het windturbine-park de Veenwieken. De bijdrage van SP Statenlid Harry Broekhuijs is als volgt:

› Lees verder

Kaderstelling fonds-in-fonds investeringen Innovatiefonds Overijssel

28-09-2016De SP vindt dat bij de inzet van overheidsmiddelen het publieke belang leidend moet zijn. Dit geldt wat ons betreft ook voor de investeringsfondsen die Overijssel beschikbaar heeft gesteld.

› Lees verder

Hervatting injecteren afvalwater door NAM roept breed protest op

Foto: SP
20-09-2016Volgens Minister Kamp (VVD) is de vergunning in orde en het “Staatstoezicht op de Mijnen” (sodM) heeft groen licht gegeven om de afvalwaterinjecti
› Lees verder

7 partijen tegen herstart afvalwaterinjectie

09-08-20167 Politieke partijen uit de gemeenten en provincie Overijssel hebben een brief ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en de 2e Kamer om de herstart van de afvalwaterinjectie NAM in Twente tegen te gaan.

› Lees verder

SP stemt niet in met Perspectiefnota 2016

09-07-2016De tweedeling in de samenleving neemt toe. In het tegengaan van deze tweedeling ziet de SP een belangrijke taak voor de Provincie. De SP vindt het een gemiste kans dat in de Perspectiefnota 2016 weinig aandacht wordt besteed aan het terugdringen van de toenemende welvaartsverschillen.

› Lees verder

Initiatiefvoorstel voor een provinciaal klimaatbeleid

05-07-2016De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks dienen komende Statenvergadering samen een initiatiefvoorstel in voor een ambitieus klimaatbeleid in Overijssel. Er moeten concrete klimaatdoelen worden opgesteld die diep en breed verankerd worden in het beleid voor een duurzame toekomst. Ook op regionaal niveau is dit noodzakelijk.

› Lees verder

In Memoriam Eric Smeenk

29-06-2016Helaas ontvingen wij het bericht van overlijden van ons oud Statenlid Eric Smeenk. Hij was Statenlid van 2007 tot 2011.

› Lees verder

Werkbezoek aan de Engbertsdijksvenen

11-06-2016Zaterdag 4 juni heeft de SP-fractie van Overijssel een werkbezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Hier hebben ze natuurboer Jan Broenink bezocht, hij heeft grond dat aan het natuurgebied grenst en hij mag zijn blaarkoppen laten grazen in het natuurgebied. Ook zijn ze met boswachter Jeroen Buunen het gebied in geweest om op de hoogte gebracht te worden van de staat van het hoogveen en het belang van de ontwikkeling van het gebied.

› Lees verder

SP stemt voor cultuurnota

08-06-2016De SP fractie is er altijd warm voorstander van geweest om als provincie te investeren in cultuur. Toch hebben we voorgaande jaren tegen de cultuurnota gestemd omdat er volgens ons sprake was van een Staatsloterij-effect. Alleen een paar grote instellingen kregen veel geld en de kleinere hadden het nakijken.
Nu is het gelukkig anders! Doormiddel van vernieuwende werksessies is er vooral samen aan de nieuwe cultuurnota gewerkt.

› Lees verder

Pagina's