SP Overijssel

7 partijen tegen herstart afvalwaterinjectie

09-08-20167 Politieke partijen uit de gemeenten en provincie Overijssel hebben een brief ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en de 2e Kamer om de herstart van de afvalwaterinjectie NAM in Twente tegen te gaan.

› Lees verder

SP stemt niet in met Perspectiefnota 2016

09-07-2016De tweedeling in de samenleving neemt toe. In het tegengaan van deze tweedeling ziet de SP een belangrijke taak voor de Provincie. De SP vindt het een gemiste kans dat in de Perspectiefnota 2016 weinig aandacht wordt besteed aan het terugdringen van de toenemende welvaartsverschillen.

› Lees verder

Initiatiefvoorstel voor een provinciaal klimaatbeleid

05-07-2016De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks dienen komende Statenvergadering samen een initiatiefvoorstel in voor een ambitieus klimaatbeleid in Overijssel. Er moeten concrete klimaatdoelen worden opgesteld die diep en breed verankerd worden in het beleid voor een duurzame toekomst. Ook op regionaal niveau is dit noodzakelijk.

› Lees verder

In Memoriam Eric Smeenk

29-06-2016Helaas ontvingen wij het bericht van overlijden van ons oud Statenlid Eric Smeenk. Hij was Statenlid van 2007 tot 2011.

› Lees verder

Werkbezoek aan de Engbertsdijksvenen

11-06-2016Zaterdag 4 juni heeft de SP-fractie van Overijssel een werkbezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Hier hebben ze natuurboer Jan Broenink bezocht, hij heeft grond dat aan het natuurgebied grenst en hij mag zijn blaarkoppen laten grazen in het natuurgebied. Ook zijn ze met boswachter Jeroen Buunen het gebied in geweest om op de hoogte gebracht te worden van de staat van het hoogveen en het belang van de ontwikkeling van het gebied.

› Lees verder

SP stemt voor cultuurnota

08-06-2016De SP fractie is er altijd warm voorstander van geweest om als provincie te investeren in cultuur. Toch hebben we voorgaande jaren tegen de cultuurnota gestemd omdat er volgens ons sprake was van een Staatsloterij-effect. Alleen een paar grote instellingen kregen veel geld en de kleinere hadden het nakijken.
Nu is het gelukkig anders! Doormiddel van vernieuwende werksessies is er vooral samen aan de nieuwe cultuurnota gewerkt.

› Lees verder

Veiligheid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor onvoldoende gewaarborgd

31-05-2016De SP Overijssel vindt dat er meer moet worden gecontroleerd op het naleven van de regels rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De SP wil daarom dat het college van Gedeputeerde Staten bij de staatssecretaris daarop gaat aandringen. Daarnaast wil de SP duidelijkheid over wie er nu bestuurlijk verantwoordelijk is voor het vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen die door Overijsselse bedrijven worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen.

› Lees verder

De luchthaven zal structureel verliesgevend zijn

24-05-2016De plannen voor de herontwikkeling van het vliegveld Twente kennen inmiddels al een lange en moeizame geschiedenis. Al meer dan 15 jaar zijn de gemeente Enschede en de provincie Overijssel tevergeefs op zoek naar een private partij die de exploitatie van de luchthaven op zich wil nemen. De SP heeft er geen vertrouwen in dat een nieuwe poging, het ontwikkelen van een vliegveld voor General Aviation, wel succesvol zal zijn.

› Lees verder

Nieuwe koers voor OV betekent afbouw openbaar vervoer

13-05-2016Woensdag heeft Provinciale Staten een nieuwe visie op openbaar vervoer vast gesteld. Met deze visie wil de provincie het openbaar vervoer verder afbouwen. Gekozen is voor een kernnet van enkele spoorlijnen en slechts drie buslijnen. Alle andere buslijnen zijn vogelvrij. Bij minder dan 8 reizigers kan een buslijn worden opgeheven. Onzekerheid dus voor inwoners en reizigers. En dat terwijl betrouwbaarheid de belangrijkste factor is voor mensen die met het openbaar vervoer reizen.

› Lees verder

De SP is verbaasd over aanleg schutsluis bij Kampen

10-05-2016De Raad van State heeft bepaald dat het Reevediep geen doorgaande vaarroute mag worden, omdat varen en recreëren nabij de aansluiting met het Drontermeer nadelige gevolgen heeft voor de hier gelegen rietlanden. Ondanks deze uitspraak is begin deze maand toch gestart met de aanleg van de schutsluis bij Kampen. De SP vraagt zich af wat het nut is van een schutsluis nu varen van het Reevediep naar het Drontermeer niet is toegestaan. Een schutsluis, die het mogelijk maakt om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen, lijkt hierdoor overbodig.

› Lees verder

Pagina's