h

Schaf provinciale belastingen af

18 november 2009

Schaf provinciale belastingen af

De SP wil dat de provinciale belastingen worden afgeschaft. Door de dreigende invoering van de kilometerheffing staan de opcenten ter discussie. "Natuurlijk moeten provincies hun wettelijke taken ook kunnen blijven uitoefenen en zal het verlies van de opcenten door het rijk moeten worden gecompenseerd via het Provinciefonds. Of dat volledig moet is nog maar de vraag." Aldus SP statenlid, Willy Lourenssen

Volgens SP-Kamerlid Emile Roemer moeten we sowieso van deze opcenten af en dit helemaal niet vervangen door een nieuwe belasting. Roemer: "Met het afschaffen van de wegenbelasting willen de provincies op een andere manier geld gaan innen. Hierdoor dreigen alle mensen mee te moeten gaan betalen voor de komst van de filebelasting, ook degenen die helemaal geen auto hebben. We moeten nu voorkomen dat provincies mensen een poot uit willen draaien."

De gezamenlijke provincies verwachten dit jaar 1,4 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting binnen te halen. Elke provincie stelt zelf de tarieven vast. Met het vervangen van de motorrijtuigenbelasting door de filebelasting zullen ook de opcenten verdwijnen. Provincies zijn nu aan het bekijken hoe ze kunnen voorkomen dat hiermee een gat in de begroting geslagen kan worden. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: fors bezuinigen, het Rijk meer laten betalen of een nieuwe belasting bedenken.

Volgens Roemer kunnen provincies flink bezuinigen, maar om te voorkomen dat er helemaal geen geld meer is voor belangrijke provinciale taken als wegbeheer, jeugdzorg en openbaar vervoer zal het Rijk wat extra moeten gaan betalen. Roemer: "Het zou belachelijk zijn als provincies een eigen ingezetenenbelasting gaan heffen. Alle Nederlanders betalen immers al inkomstenbelasting. Bovendien gaan dan de mensen zonder auto meer betalen dan nu het geval is. Dat is het bestraffen van goed gedrag."

Volgens de SP kan de regering het beste helemaal afzien van het idee van de filebelasting. Roemer: "Dit is belachelijk ingewikkeld, erg duur en bovendien erg oneerlijk. En als de regering toch volhard met haar plannen moeten ze in ieder geval voorkomen dat provincies en niet-automobilisten hier de dupe van worden. Door de aanschafbelasting van de auto's enigszins in stand te houden is dat prima te voorkomen. Maar ook zonder filebelasting kunnen en moeten we snel afscheid nemen van de provinciale belastingen."

U bent hier