h

geld en overheid

3 maart 2021

Eerste stap richting mogelijkheid provinciaal referendum

Tijdens de statenvergadering van 3 maart is een initiatiefvoorstel ingediend voor een correctief provinciaal referendum. Een brede coalitie van SP, D66, PVV, OCL, FvD en FMO schreef een verordening om dit mogelijk te maken. Binnenkort spreken de Staten hierover.

Lees verder
2 februari 2021

SP heeft zorgen over veiligheid ict-systemen overheden

De SP-Statenfractie maakt zich zorgen over de veiligheid van digitale overheidssystemen in Overijssel. Berichtgeving over een datalek bij de GGD en recent nog een grootschalige cyberaanval op gemeente Hof van Twente zorgen niet alleen voor onrust, maar roepen ook vragen op over de gevolgen voor inwoners. De SP wil van de provincie weten hoe zij gemeenten ondersteunt en dringt aan op het zo goed mogelijk informeren van inwoners over de gevolgen van mogelijke hacks.

Lees verder
3 april 2013

duidelijkheid provinciegeld

De SP in de provincie Overijssel wil dat er duidelijkheid komt over hoe meer dan 50 miljoen aan subsidiegelden is uitgegeven. Uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat de provincie van voor 51,7 miljoen euro aan subsidiegelden geen inzicht kon geven in hoe dit geld is uitgegeven. Volgens de provincie zou het teveel tijd kosten om dit allemaal boven water te krijgen.

Lees verder
4 maart 2012

ACTIE TEGEN STADSKANTOOR

devnposter

De SP is in Deventer een actie begonnen tegen de bouw van een nieuw stadskantoor. Er zijn en worden posters uitgedeeld zodat het goed zichtbaar wordt dat de Deventer bevolking niet zit te wachten op een geld verslindende en omgeving verpestende kolos. Op de markt namen veel inwoners de tijd voor een praatje en bijna iedereen nam een poster mee.

Lees verder
3 november 2010

Landsdeel Oost werkt niet!

In de provincie Gelderland is besloten om te bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen zonder overleg te hebben met de provincie Overijssel. Hieruit blijkt dat het landsdeel Oost faalt. De Staten van Overijssel hebben daarom een motie ingediend die de Staten van Gelderland oproept de bezuinigingen, op de gemeenschappelijke regelingen, niet te laten gelden voor 2011, zodat er in 2011 gezamenlijk afspraken gemaakt kunnen worden voor 2012.
Willy Lourenssen: "Dit hele gebeuren sterkt ons in de gedachte dat we niet groot, maar juist klein moeten denken. Geen Landsdeel Oost maar Overijssel splitsen in twee provincie's; West-Overijssel en Twente. Zo sta je dichter bij de mensen en bij de gemeenten."

Lees verder
3 november 2010

Begroting 2011: in gelul kun je niet wonen!

Het beleid van het college voor wonen heeft als doel een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonmilieus. Dit aanbod voorziet in de vraag van de inwoners van Overijssel. Als instrument wordt daarvoor ingezet de prestatieafspraken met de gemeenten . Deze zijn prestatieafspraken zijn inmiddels met alle gemeenten op basis van hun woonvisies zijn gemaakt. Dat is mooi. Maar de werkelijkheid is, dat het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen steeds groter wordt. De wachttijden voor een goedkope huurwoning worden steeds langer. Voor een vrijkomende woning melden zich honderden woningzoekenden. Prestatieafspraken zijn mooi. Maar ook ik moet daarbij toch altijd nog denken aan de gevleugelde woorden van de voormalige staatssecretaris van volkshuisvesting Jan Schaeffer, dat je in gelul niet kunt wonen. Aldus Willy Lourenssen.

Lees verder
26 april 2010

2 kandidaten uit Overijssel op lijst 3, lijst SP!

Zoals verwacht heeft het partijcongres van de SP vandaag huidig fractievoorzitter Emile Roemer gekozen tot nieuwe politiek leider en lijsttrekker bij de verkiezingen van 9 juni. Op de lijst pronken ook twee kandidaten uit Overijssel, nl:
31. Mariska ten Heuw (1971), Hengelo
43. Willy Lourenssen (1954), Raalte

Lees verder
8 april 2010

Het begin van het einde?

"Beschouw de toekomstige Statenleden van de SP maar als vrijwilligers in een provinciaal hospice die palliatieve zorg verleent." Aldus Willy Lourenssen over de toekomst van de provincie. Terwijl de provincie moet gaan bezuinigen lijkt zij zich vooral bezig te houden met het opheffen van de waterschappen en de WGR-plus regio [Twente]. Dit moet, volgens de SP, veel breder bekeken worden. Willy Lourenssen: "Laten we eens gaan kijken welke taken ook door andere overheden gedaan kunnen worden, centraal vanuit Den Haag en decentraal vanuit de gemeenten, vervolgens kunnen we het gaan hebben over de nut en noodzaak van de provincie als bestuur."

Lees verder
28 januari 2010

Laat winstgevende bedrijven betalen voor maatschappelijke gevolgen van vertrek of sluiting

Er dreigt een mogelijk verlies van 570 banen (waarvan 130 in Zwolle) bij Wärtsilä, door productieverplaatsing naar China. Dit was voor de SP reden aandacht te vragen in de Tweede Kamer en heeft een vervolg gekregen in de Staten, maar dat de banen bij Wärtsilä op de tocht staan blijft een feit. De provincie Overijssel in het verleden voorwaardenscheppend financiële steun verleend aan Wärtsilä. En naar nu blijkt is het bedrijfsbeleid van goed draaiende bedrijven, zoals Wärtsilä, om zo mogelijk te verkassen naar lage lonen landen.

Lees verder
25 november 2009

een Nieuwe Koers voor Overijssel!

2010 is het laatste volle jaar van deze Statenperiode. Bij uitstek een jaar waarin volgens het College geoogst kan worden. De SP vraagt zich af wie er gaat oogsten. De provincie, de gemeenten, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld? Of ook onze inwoners?

Lees verder

Pagina's

U bent hier