h

Cultuur

22 februari 2023

SP: Essent in 2009 door PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie verkocht voor appel en ei

Foto: SP
De provinciale fractievoorzitters van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie kregen vandaag een appel en een ei aangeboden door de SP. “Deze partijen hebben in 2009 met eurotekens in de ogen Essent voor een appel en een ei verkocht. Daar plukken we nu de wrange vruchten van met de extreme energierekeningen”, aldus Herman Kalter, lijsttrekker van de SP in Overijssel.
 
Inmiddels is er een prijsplafond op energie ingesteld, maar daarmee zijn volgens de SP nog veel mensen niet uit de problemen. Ook is de SP zeer kritisch op het instellen van het prijsplafond terwijl energiebedrijven hoge winsten maken. Kalter: “De grootste drie energiebedrijven, Essent, Vattenfall en Eneco, keerden de afgelopen zes jaar maar liefst 7,65 miljard euro uit aan hun buitenlandse aandeelhouders. Het is bespottelijk dat we nu hun winsten subsidiëren met belastinggeld.”
 
Herman Kalter van de SP stelt daarom voor energie weer in publieke handen te brengen: “Dan vloeien de opbrengsten niet meer naar buitenlandse aandeelhouders, maar terug naar ons allemaal. De regering moet maximumprijzen per eenheid stroom en gas instellen. Als energiebedrijven dan compensatie nodig hebben, krijgen wij daar zeggenschap via aandelen voor terug.”
 
Volgens Kalter hoeven we daarvoor niet te wachten tot er in Den Haag een besluit over genomen wordt. “Om de extreme energierekeningen structureel te verlagen stelt de SP voor dat provincie Overijssel een publiek energiebedrijf opricht dat goedkope
en duurzame energie aan haar inwoners gaat leveren.”
 

Foto: SP
Lees verder
6 mei 2020

SP dringt aan op actie provincie na brandbrief culturele sector

De SP-Statenfractie heeft vragen gesteld aan gedeputeerde de Witte van cultuur naar aanleiding van een brandbrief die de culturele sector in Overijssel verstuurd heeft. De SP wil dat er snel extra financiële ondersteuning komt voor de culturele sector. In de brief die breed
ondertekend is door culturele instellingen en makers in de provincie
Overijssel wordt gevraagd om hulp om het omvallen van de sector door de gevolgen van de coronacrisis te voorkomen. De SP pleite
eerder in de commissie cultuur al voor extra ondersteuning van zowel
instellingen als jonge makers die in hun bestaanszekerheid bedreigt worden.

Lees verder
20 april 2020

SP wil steun voor kleine culturele initiatieven

Tijdens de commissie Cultuur en Sociaal werd woensdag inbreng voor de nieuwe provinciale cultuurnota besproken. De SP vroeg daarbij specifiek aandacht voor de kleinere initiatieven en makers die het nu vanwege de coronacrisis bijzonder zwaar hebben.

Lees verder
17 april 2018

Overijsselse monumenten lopen geld mis

Eigenaren van Rijksmonumenten kunnen een goedkope lening krijgen om hun monument te restaureren of een nieuwe bestemming te geven. Uit de beantwoording van vragen in de Tweede Kamer blijkt dat Overijssel helemaal onderaan de lijst bungelt van toegekende leningen. De SP trekt nu bij Gedeputeerde Staten aan de bel om te zorgen dat Overijssel beter kan profiteren van deze regeling.

Lees verder
8 juni 2016

SP stemt voor cultuurnota

Foto: Paulien Wilkinson

De SP fractie is er altijd warm voorstander van geweest om als provincie te investeren in cultuur. Toch hebben we voorgaande jaren tegen de cultuurnota gestemd omdat er volgens ons sprake was van een Staatsloterij-effect. Alleen een paar grote instellingen kregen veel geld en de kleinere hadden het nakijken.
Nu is het gelukkig anders! Doormiddel van vernieuwende werksessies is er vooral samen aan de nieuwe cultuurnota gewerkt.

Lees verder
20 januari 2016

SP stemt in met reddingsplan Orkest van het Oosten

In de Statenvergadering werd het voorstel behandeld waarmee het Orkest van Oosten voorlopig gered kan worden. Dit voorstel is eigenlijk precies het voorstel dat de SP in voorgaande jaren al graag gezien had.

Lees verder
13 december 2012

afkoop orkest, te dure test

De SP is een groot voorstander van laagdrempelige cultuur. Het Orkest van het Oosten (Nederlands Symphonie Orkest) kreeg daarom een subsidie van 350.000 euro per jaar en dat zou vanaf 2013 € 322.465 worden. Daarvoor moet ze minstens 70 optredens per jaar organiseren en heeft de politiek ruimte om te sturen op bijvoorbeeld de prijs van de entreekaarten. Niets mis mee. De Staten hebben echter gekozen voor het afkopen van de subsidie zodat we niets meer te zeggen hebben over het Orkest maar ook nooit meer iets hoeven te betalen.

Lees verder
13 november 2012

SP in Ov: biebs in Hof van twente blijven open

Op basis van een oproep van de SP hebben de kinderen van basisscholen OBS de Zwaluw in Markelo en de OLVrouweschool in Bentelo actie gevoerd voor het open houden van de huidige bibliotheekfilialen in de Hof van Twente. De kinderen hebben prachtige tekeningen gemaakt, waarin zij aangaven waarom zij vinden dat de bibliotheek zo belangrijk is.

Lees verder

U bent hier