h

SP dringt aan op actie provincie na brandbrief culturele sector

6 mei 2020

SP dringt aan op actie provincie na brandbrief culturele sector

De SP-Statenfractie heeft vragen gesteld aan gedeputeerde de Witte van cultuur naar aanleiding van een brandbrief die de culturele sector in Overijssel verstuurd heeft. De SP wil dat er snel extra financiële ondersteuning komt voor de culturele sector. In de brief die breed
ondertekend is door culturele instellingen en makers in de provincie
Overijssel wordt gevraagd om hulp om het omvallen van de sector door de gevolgen van de coronacrisis te voorkomen. De SP pleite
eerder in de commissie cultuur al voor extra ondersteuning van zowel
instellingen als jonge makers die in hun bestaanszekerheid bedreigt worden.

Statenlid Simon Zandvliet:”Door de coronacrisis zijn theaters, poppodia en musea gesloten. Talloze culturele evenementen die het leven in Overijssel
zo fijn en waardevol maken zijn afgelast. Dat heeft enorme gevolgen voor culturele instellingen, makers en de organisatie van evenementen. Na de coronacrisis wil Overijssel weer kunnen genieten van cultuur, maar dan moeten al die instellingen en organisaties nog wel bestaan. Dat het water velen aan de lippen staat blijkt opnieuw uit de brandbrief die de provincie oproept extra ondersteuning te bieden. De SP vindt dat hier gehoor aan gegeven moet worden. Het begint met gezamenlijk optrekken met Overijsselse gemeenten en een duidelijk signaal en lobby richting Den Haag. Dat ook de provincie extra middelen moet inzetten is gezien de problemen hard nodig.”

 

U bent hier