h

werk en wonen

25 januari 2023

SP en SGP op de bres voor arbeidsmigranten

Foto: Yury Kim

Woensdag 25 januari presenteerden de SP en SGP hun gezamenlijke initiatiefvoorstel om in navolging van het rapport van het landelijke aanjaagteam de positie van arbeidsmigranten in Overijssel te verbeteren.

Lees verder
1 juli 2020

SP stelt kamervragen over ontslagen Eaton Hengelo

De SP Tweede Kamerfractie heeft kamervragen gesteld over de aangekondigde ontslaggolf bij Eaton in Hengelo. Het bedrijf maakte vandaag bekend een deel van de productie te verplaatsen naar lagelonenlanden. 300 banen staan op de tocht. De SP heeft minister Wiebes gevraagd zich persoonlijk inzet om de aangekondigde ontslagen te voorkomen.

Lees verder
29 november 2017

Statenleden naar Siemens om werknemers te steunen

Foto: SP Hengelo

Het bericht dat Siemens in Hengelo zou moeten sluiten is als een mokerslag aangekomen. 600 arbeidsplaatsen staan op de tocht. De Hengelose SP heeft meteen de lokale politiek en bevolking gemobiliseerd om hier tegen in geweer te komen.

Lees verder
21 maart 2016

Opnieuw dreigende sluiting voor de Karelskamp

In 2013 werd het onzalige plan om de PI de Karelskamp in Almelo te sluiten naar de prullenbak verwezen. Ook de Provinciale Staten van Overijssel sprak zich uit voor het behoud van de Karelskamp. Helaas ligt er nu opnieuw een concept plan met daarin opgenomen de sluiting van de Karelskamp per 2020.

Lees verder
25 februari 2016

SP-voorstel voor onderzoek naar behoefte sociale huurwoningen aangenomen

Foto: Paulien Wilkinson

De SP wil dat er wat gedaan wordt aan het tekort aan betaalbare huurwoningen in Overijssel. Daarom heeft de SP samen met de PvdA, GroenLinks, 50plus en de Partij voor de Dieren, een voorstel ingediend, waardoor in het onderzoek naar woonbehoefte dat de gemeenten elke twee jaar moeten doen ook specifiek gekeken zal worden naar de behoefte aan sociale huurwoningen.

Lees verder
9 november 2015

SP Overijssel wil aanvalsplan tekort sociale huurwoningen

Foto: SP

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat het college van Gedeputeerde Staten in overleg treedt met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke partners om met een oplossing te komen voor het tekort aan sociale huurwoningen. Overijssel kampt met lange wachtlijsten en door het grote aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt zal de druk op de sociale huursector alleen maar groter worden. De SP wil daarom dat het provinciebestuur op korte termijn met een aanvalsplan komt, waarbij voor iedere sociale huurwoning die extra gecreëerd wordt voor een statushouder, er minstens één extra woning voor andere actief woningzoekenden beschikbaar komt. Aanstaande woensdag zal de SP fractie tijdens de Statenvergadering hiervoor een motie indienen.

Lees verder
29 januari 2014

Werkgelegenheid Parker Hannifin behouden

De SP in Overijssel wil dat het provinciale bestuur alles op alles zet om de werkgelegenheid van het bedrijf Parker Hannifin (Parker Polyflex) in Almelo te behouden. De partij vraagt aan gedeputeerde staten wat de mogelijkheden zijn voor behoud van het bedrijf en voor scholing van de bestaande werknemers.

Lees verder
1 november 2011

Groot protest tegen sluiting sociale werkplaats Top-Craft

Dinsdagavond hebben honderden werknemers van de sociale werkplaats Top-Craft in Oldenzaal geprotesteerd tegen de sluiting van de werkplaats. Top-Craft zorgt voor beschutte werkplekken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap. De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser hebben nu echter besloten om de werkplaats te sluiten. Het is onduidelijk wat er met de 700 werknemers gaat gebeuren.
ffdemonstratieTC

Lees verder
17 december 2010

Sociale werkvoorziening moet op peil blijven!

De fracties van de SP en de PvdA hebben gezamenlijk vragen gesteld over de bezuinigingsplannen rond de sociale werkvoorziening.

Lees verder

Pagina's

U bent hier