h

SP Overijssel wil aanvalsplan tekort sociale huurwoningen

9 november 2015

SP Overijssel wil aanvalsplan tekort sociale huurwoningen

Foto: SP

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat het college van Gedeputeerde Staten in overleg treedt met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke partners om met een oplossing te komen voor het tekort aan sociale huurwoningen. Overijssel kampt met lange wachtlijsten en door het grote aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt zal de druk op de sociale huursector alleen maar groter worden. De SP wil daarom dat het provinciebestuur op korte termijn met een aanvalsplan komt, waarbij voor iedere sociale huurwoning die extra gecreëerd wordt voor een statushouder, er minstens één extra woning voor andere actief woningzoekenden beschikbaar komt. Aanstaande woensdag zal de SP fractie tijdens de Statenvergadering hiervoor een motie indienen.

Al jarenlang vindt de SP dat de groeiende wachtlijsten in de sociale huursector aangepakt moeten worden. Veel sociale huurwoningen zijn verkocht of gesloopt. Voor de gesloopte woningen zijn minder en duurdere woningen in de plaats gekomen, waaronder veel koopwoningen. Fractievoorzitter William van den Heuvel: ”Het beleid van dit kabinet heeft ervoor gezorgd dat het aantal betaalbare huurwoningen enorm is afgenomen. Gevolg is dat woningzoekenden vaak zeer lang moeten wachten op een geschikte woning.”

Het is te verwachten dat een groot deel van de vluchtelingen die nu Nederland binnenkomen een verblijfsstatus krijgen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zullen hierdoor nog langer worden. De SP is van mening dat de doorstroom van statushouders naar reguliere woonhuizen geen verdringend effect mag hebben op andere kwetsbare groepen die een woning zoeken binnen de sociale huursector. Het college van Gedeputeerde Staten zal aan de slag moeten om dit huisvestingsprobleem zo snel mogelijk op te lossen.

Reactie toevoegen

U bent hier