h

SP-voorstel voor onderzoek naar behoefte sociale huurwoningen aangenomen

25 februari 2016

SP-voorstel voor onderzoek naar behoefte sociale huurwoningen aangenomen

Foto: Paulien Wilkinson

De SP wil dat er wat gedaan wordt aan het tekort aan betaalbare huurwoningen in Overijssel. Daarom heeft de SP samen met de PvdA, GroenLinks, 50plus en de Partij voor de Dieren, een voorstel ingediend, waardoor in het onderzoek naar woonbehoefte dat de gemeenten elke twee jaar moeten doen ook specifiek gekeken zal worden naar de behoefte aan sociale huurwoningen.

Steeds vaker hoort de SP dat mensen jarenlang moeten wachten op een betaalbare huurwoning. Woningzoekenden in Zwolle wachten gemiddeld 4,5 jaar op een passende huurwoning, in Kampen is de wachttijd 2,5 jaar, in Raalte 3 jaar, in Hengelo tussen 1 en 5 jaar en in Deventer moeten woningzoekenden zelfs meer dan 5 jaar wachten op een huurwoning. Uit deze lange wachtlijsten blijkt dat er een tekort is aan sociale huurwoningen.

In het voorstel 'Doorzettingskracht wonen' dat op 17 februari werd besproken in de vergadering van Provinciale Staten was weinig aandacht voor dit tekort aan sociale huurwoningen. De SP is blij dat er straks niet alleen gekeken zal worden of vraag en aanbod van duurdere huur- en koopwoningen in evenwicht is, maar dat door de aangenomen motie ook elke twee jaar onderzocht zal worden of er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Dit is nodig om te komen tot een evenwichtige woningmarkt waar kan worden voorzien in de behoefte aan passende woonruimte voor elke inwoner van Overijssel.

Reactie toevoegen

U bent hier