h

Energie

18 mei 2020

Toch vergunning voor Zwolse biomassacentrale

Foto: SP

Een motie van de SP die opriep geen medewerking te verlenen aan een geplande biomassacentrale in Zwolle kreeg woensdagavond geen meerderheid. 14 Statenleden stemden voor en 32 tegen. Hierdoor kunnen nu benodigde vergunningen worden afgegeven. Ondanks bezwaren van omwonenden en grote twijfels over onder andere de herkomst van toekomstige biomassa ligt de weg nu open voor de bouw van de centrale.

Lees verder
29 april 2020

SP: Geen vergunning voor Zwolse biomassacentrale

Foto: SP

De SP-Statenfractie dringt er bij GS op aan om geen stikstof of milieuvergunning af te geven voor een geplande biomassacentrale in Zwolle. De centrale roept al tijden grote weerstand op bij omwonenden en komt vlak bij een kwetsbaar Natura2000 gebied te liggen. De provincie is verantwoordelijk voor het afgeven van een stikstof- en milieuvergunning voor deze centrale. Steeds meer wordt duidelijk dat biomassa een doodlopende weg is om een echt duurzame energievoorziening te kunnen bouwen.

Lees verder
1 mei 2018

Opnieuw blijkt Biomassa heilloze weg voor Overijssel

Foto: SP

De provincie Overijssel leunt in haar transitie naar duurzame energieveel te veel op biomassa. Dat blijkt uit een advies van onderzoeksbureau Atalier Overijssel. Zelfs als er grote innovatie op dit gebied plaatsvind is er zo veel ruimte nodig om biomassa te produceren dat dit volgens het onderzoeksbureau ‘niet realistisch’en ‘ruimtelijk niet reëel’ is. SP-Statenlid Harry Broekhuijs is al langer kritisch op het provinciale beleid en wil het rapport zo snel mogelijk bespreken en heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over aanpassing van het huidige beleid.

Lees verder
21 december 2017

SP tegen doordrukken mestverwerker Zenderen door provincie

De SP in zowel Borne als Overijssel is fel tegenstander van het voornemen van Gedeputeerde Staten om de gemeente Borne te dwingen een mestverwerker toe te staan in Zenderen. Nadat afvalverwerker Twence, initiatiefnemer van de mestverwerker, bot heeft gevangen bij de Raad van State grijpen Gedeputeerde Staten nu naar een paardenmiddel om alle terechte bezwaren aan de kant te schuiven en de mestverwerker alsnog door te drukken.

Lees verder
21 april 2017

Programma 'Nieuwe Energie' niet uitvoerbaar

Foto: SP

Het programma 'Nieuwe Energie'dat door Provinciale Staten van Overijssel vorige maand is aangenomen is niet uitvoerbaar. Dat stelt de Statenfractie van de SP.

Lees verder
6 maart 2013

windmolen draait op krokodillentranen

Ooit hebben de Staten vastgelegd dat er veel energie opgewekt moet worden door middel van windmolens. De SP deelt die mening maar heeft destijds wel aangegeven dat de logische plek voor de grote industriële windmolens het industrieterrein is: daar is de vraag naar energie het grootst en de overlast het kleinst. Deze lijn is destijds niet gevolgd en daarom is er veel onrust over steeds grotere molens in het platteland vlakbij woningen. Een weloverwogen keuze destijds van de toenmalige coalitie aangevuld door de huidige coalitie.

Lees verder
4 september 2009

koers Essent -10 procent?

Maakt Essent een vrije val? Nog voor dat het geld binnen is, brengt Essent minder op dan afgesproken omdat het belang in elektriciteitsbedrijf EPZ, dat de kerncentrale van Borssele beheert, niet bij de koop in zit.

Lees verder
19 juni 2009

Bonus Essent pervers gevolg splitsingswet

Gisteren werd bekend dat Essent 5000 euro bruto gaat uitkeren aan haar medewerkers wanneer de verkoop aan RWE rond is. Essent wil hiermee de inzet in de afgelopen jaren waarderen van haar medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat de werknemers van Essent die overgaan naar Enexis (zo’n 5000 personen) en Essent Milieu buiten de boot vallen.

Lees verder
7 mei 2009

Essent verkocht met 33 tegen 13 ondanks wens bevolking: Ze zijn NUTS!

Op 6 mei is gebleken dat de roep van de bevolking aan dovemansoren was gericht. Naar de bevolking moest maar niet geluisterd worden met zo'n ingewikkeld dossier. Het grote graaien gaat gewoon door.
Wij hebben gepleit dat verkoop van de publieke energiebedrijven afgeblazen moet worden. In plaats daarvan moet er een grondig onderzoek komen naar de alternatieven zoals: concentratie van eigendom bij enkele publieke aandeelhouders, behoud van een meerderheids- of minderheidsaandeel en het vormen van inkoopcombinaties.
zezijnNUTS

Lees verder
5 mei 2009

Veel animo op bevrijdingsfestival voor de Essent aandelen

Op het zeer drukbezochte bevrijdingsfestival in Zwolle vonden de aandelen Essent de de SP uitdeelde gretig aftrek. Honderden mensen kregen een aandeel bij het tekenen van de petitie "Ze Zijn Nuts, hou de aandelen Essent in overheidshanden".
Opvallend veel jongeren waren het er volop mee eens: De aandelen zijn van de provincie en gemeentes en daar moeten ze blijven, ze moeten niet aan een groot commercieel internationale marktpartij, zoals het Duitse RWE verkocht worden.
Aandelen Essent op het Bevrijdingsfestival

Lees verder

Pagina's

U bent hier