h

Toch vergunning voor Zwolse biomassacentrale

18 mei 2020

Toch vergunning voor Zwolse biomassacentrale

Foto: SP

Een motie van de SP die opriep geen medewerking te verlenen aan een geplande biomassacentrale in Zwolle kreeg woensdagavond geen meerderheid. 14 Statenleden stemden voor en 32 tegen. Hierdoor kunnen nu benodigde vergunningen worden afgegeven. Ondanks bezwaren van omwonenden en grote twijfels over onder andere de herkomst van toekomstige biomassa ligt de weg nu open voor de bouw van de centrale.

De SP is al lange tijd kritisch op biomassa omdat het geen echt duurzame energiebron is. De afgelopen periode is ook steeds meer duidelijk geworden dat hout en overige biomassa niet alleen uit de regio komt, maar ook van ver over de grens moet worden geïmporteerd. De motie was aanleiding voor de ontwikkelaar van de centrale, de firma Brouwer, een brief te sturen aan de Staten. Daarin wordt ook toegegeven dat niet alle biomassa uit de regio zal komen.

Tijdens de vergadering woensdag werd uitgebreid gediscussieerd over biomassa. Hoewel er meerdere kritische kanttekeningen werden geplaatst weigerde een meerderheid zich uit te spreken tegen het gebruik van biomassa. Het was opvallend dat de motie tegen de Zwolse centrale niet alleen van de coalitiepartijen, maar ook van GroenLinks geen steun kreeg. Des te meer omdat deze partij elders juist tegen het gebruik van biomassa is, zoals in Nijmegen en de provincie Gelderland. Steun was er wel van de Partij voor de Dieren, Partij voor de Toekomst, Fvd, PVV en de fractie Groep Otten (GO)

Toch is er ook belangrijke winst geboekt door de SP-fractie op dit dossier. De houtgestookte biomassa centrales komen steeds meer ter discussie te staan. Ook in de provincie Overijssel wordt dit opnieuw bekeken en besproken, met als doel een nieuwe route op te stellen naar hernieuwbare energie zonder de houtgestookte biomassacentrales. Wat ons betreft wordt dat een korte route.

U bent hier