h

Programma 'Nieuwe Energie' niet uitvoerbaar

21 april 2017

Programma 'Nieuwe Energie' niet uitvoerbaar

Foto: SP

Het programma 'Nieuwe Energie'dat door Provinciale Staten van Overijssel vorige maand is aangenomen is niet uitvoerbaar. Dat stelt de Statenfractie van de SP.

De verstrekte informatie, op basis waarvan de Provinciale Staten het besluit namen, klopt niet volgens de SP. In de meest optimistische berekening blijkt dat slechts 50 tot 60% van de op te wekken hernieuwbare energie in Overijssel te halen is uit gebruikt hout, mestvergisting, grasvergisting en snoeihout. Het programma 'Nieuwe Energie' gaat er van uit dat de totale hoeveelheid hernieuwbare energie al gehaald zou kunnen worden uit enkel het snoeihout.

 

Tachtig procent stookhout moet van buiten Overijssel komen

Diverse fracties, waaronder de fractie van de SP, hebben eigen berekeningen gemaakt op basis van het in het programma benoemde snoeihout en kwamen niet verder dan een haalbaarheid tussen de 10 en 20%. Dit zou betekenen dat 80% van het hout dat nodig is  om de 130 nieuw te bouwen biovergisters in Overijssel te stoken, van buiten de provincie moet gaan komen.

 

Omdat ook de andere provincies in Nederland vol inzetten op de houtgestookte biovergisters zal het benodigde hout uiteindelijk van buiten Europa moeten komen. Veel hout komt in diverse vormen per containerschip naar Europa en gaat vervolgens naar de biovergistingsinstallatie.

 

Duurzaamheid ver te zoeken

De SP fractie maakt zich hierover grote zorgen. Het dreigt een gevalletje “het doel heiligt de middelen” te worden. Hoe duurzaam is het nog wanneer het geen snoeihout maar hout betreft uit een productiebos uit Noord-Amerika. Een uitzending van het TV-programma Zembla heeft duidelijk gemaakt dat het hier om niet duurzaam hout, met gekochte certificaten kan gaan. Ook het vervoer maakt het niet echt duurzaam.

 

Ook mestvergisters vallen niet onder het hoofdstuk duurzaam. Omdat het lastig is om een mestvergister rendabel te maken, mag deze niet stilvallen. Daardoor werkt de vergister niet om het mestoverschot kleiner te maken, eerder stimuleert een vergister een groter mestoverschot.

U bent hier