h

SP: Geen vergunning voor Zwolse biomassacentrale

29 april 2020

SP: Geen vergunning voor Zwolse biomassacentrale

Foto: SP

De SP-Statenfractie dringt er bij GS op aan om geen stikstof of milieuvergunning af te geven voor een geplande biomassacentrale in Zwolle. De centrale roept al tijden grote weerstand op bij omwonenden en komt vlak bij een kwetsbaar Natura2000 gebied te liggen. De provincie is verantwoordelijk voor het afgeven van een stikstof- en milieuvergunning voor deze centrale. Steeds meer wordt duidelijk dat biomassa een doodlopende weg is om een echt duurzame energievoorziening te kunnen bouwen.

De SP is al langere tijd zeer kritisch op het duurzaamheidsgehalte van veel biomassacentrales. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat de verbranding van hout en gft-afval in een bio-massa centrale vervuilender is dan elektriciteit of warme opwekken met gas of een in een kolencentrale.Ten opzichte van de kolencentrale levert een biomassacentrale 20% meer stikstof, fijnstof en broeikasgas (CO2) Ten opzichte van een op gas gestookte centrale levert dat zelfs 2 keer zoveel stikstof op, becijferde adviesbureau DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

We hebben naar aanleiding van het Parijs klimaatakkoord in Nederland een doelstelling die gehaald moet gaan worden. Duurzame energiebronnen moeten de fossiele energiebronnen gaan vervangen en in 2050 willen we klimaat neutraal zijn. Om deze doelstelling te halen heeft de provincie Overijssel ook een verantwoordelijkheid. Het zoeken naar en ontwikkelen van geschikte vormen van duurzame energie is een grote uitdaging. De biomassacentrales waren in eerste instantie bedoeld om de kolencentrales te vervangen. Nu de biomassacentrales vervuilender blijken te zijn dan deze kolencentrales vervalt wat de SP fractie deze optie.

Eerder verschenen in de media berichten dat het benodigde hout voor de centrale uit de regio Zwolle zou komen en staat er in de vergunning(aanvraag) een afstand van 150 km genoemd, waardoor ook delen van Duitsland en België als zoekgebied in zicht komen. Omdat diverse partijen (redactie RTV Oost, PvdD en onze eigen fractie) al in 2018 berekend hebben dat er bij het realiseren van 30 centrales in Overijssel, zoals de bedoeling is, 10 maal een oppervlakte van dezelfde provincie Overijssel nodig is om in voldoende snoeihout te voorzien. De omliggende provincies lopen tegen soort gelijke problemen op. Omdat er ook in België en Duitsland biomassacentrales zijn zal het tekort aan snoeihout uiteindelijk snel oplopen.

Amerika en nu ook Rusland zijn in zicht als leveranciers. Nu na de kaalslag in Amerika de  export van hout uit Amerika stagneert, blijkt dat er hout vanuit Rusland naar Nederland komt.  Via Denemarken waar het hout o.a. bewerkt wordt tot pellethout, houtsnippers en andere producten. Ook Slovenië lijkt een “geschikt land te worden voor het leveren van hout. Het is buiten de vergunde 150 km grens en door het vervoer over grote afstand niet duurzaam.

Fractievoorzitter Harry Broekhuijs: ”Onze fractie spreekt nadrukkelijk over snoeihout, omdat het omzagen van gezonde bomen wat ons betreft geen optie is. Bomen hebben 30 tot 50 jaar nodig om de tonnen verstookt hout terug te laten groeien. Er is dus onvoldoende snoeihout voorhanden in de omgeving. Hout dat van ver gehaald moet worden heeft niet het label duurzaam.

Omdat de provincie Overijssel verantwoordelijk is voor het afgeven van een stikstof- en een milieuvergunning, roepen wij per motie Provinciale Staten op deze vergunning niet af te geven. Wij vinden het geen goed plan dat de stikstofruimte die deze vervuilende centrale inneemt ten koste gaan van bijvoorbeeld de bouw of de landbouw.”

U bent hier