h

Het begin van het einde?

8 april 2010

Het begin van het einde?

"Beschouw de toekomstige Statenleden van de SP maar als vrijwilligers in een provinciaal hospice die palliatieve zorg verleent." Aldus Willy Lourenssen over de toekomst van de provincie. Terwijl de provincie moet gaan bezuinigen lijkt zij zich vooral bezig te houden met het opheffen van de waterschappen en de WGR-plus regio [Twente]. Dit moet, volgens de SP, veel breder bekeken worden. Willy Lourenssen: "Laten we eens gaan kijken welke taken ook door andere overheden gedaan kunnen worden, centraal vanuit Den Haag en decentraal vanuit de gemeenten, vervolgens kunnen we het gaan hebben over de nut en noodzaak van de provincie als bestuur."

Het IPO vind dat juist de provincie dicht bij de mensen staat, een blik op de opkomstcijfers tijdens de provinciale verkiezingen doet echter iets anders vermoeden. Hoewel het afschaffen van de provincies niet direct hoeft te gebeuren wil fractievoorzitter Lourenssen wel gaan kijken welke taken van de provincie overgeheveld kunnen worden naar andere overheden. Zo zou er dus een afgeslankte vorm van middenbestuur overblijven.

U bent hier