h

Laat winstgevende bedrijven betalen voor maatschappelijke gevolgen van vertrek of sluiting

28 januari 2010

Laat winstgevende bedrijven betalen voor maatschappelijke gevolgen van vertrek of sluiting

Er dreigt een mogelijk verlies van 570 banen (waarvan 130 in Zwolle) bij Wärtsilä, door productieverplaatsing naar China. Dit was voor de SP reden aandacht te vragen in de Tweede Kamer en heeft een vervolg gekregen in de Staten, maar dat de banen bij Wärtsilä op de tocht staan blijft een feit. De provincie Overijssel in het verleden voorwaardenscheppend financiële steun verleend aan Wärtsilä. En naar nu blijkt is het bedrijfsbeleid van goed draaiende bedrijven, zoals Wärtsilä, om zo mogelijk te verkassen naar lage lonen landen.

De SP stelt voor om het vertrekklimaat voor winstgevende bedrijven drastisch te verslechteren.

Het sluiten van winstgevende bedrijven heeft veel negatieven effecten voor de Nederlandse samenleving. Werknemers en gezinnen worden geconfronteerd met werkeloosheid en inkomens onzekerheid. Vooral voor oudere werknemers is de kans groot dat het vinden van nieuw werk moeilijk of onmogelijk is. De werkgelegenheid komt, vooral in de directe omgeving, onder druk te staan. En investeringen in het vestigingsklimaat en in de infrastructuur gaan verloren. Winstgevende bedrijven worden meestal gesloten omdat aandeelhouders of eigenaren kans zien om door uitbesteding of verplaatsing naar het buitenland nóg meer winst te behalen. De winst gaat naar de aandeelhouders of eigenaren en het verlies is voor de samenleving.

Voorstellen:
-Bij sluiting worden de gemaakte maatschappelijke kosten zoals infrastructuur en verleende steun in rekening gebracht.
-De re-integratie van ontslagen personeel tot 4 jaar na sluiting, volledig in rekening te brengen.

U bent hier