h

Landsdeel Oost werkt niet!

3 november 2010

Landsdeel Oost werkt niet!

In de provincie Gelderland is besloten om te bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen zonder overleg te hebben met de provincie Overijssel. Hieruit blijkt dat het landsdeel Oost faalt. De Staten van Overijssel hebben daarom een motie ingediend die de Staten van Gelderland oproept de bezuinigingen, op de gemeenschappelijke regelingen, niet te laten gelden voor 2011, zodat er in 2011 gezamenlijk afspraken gemaakt kunnen worden voor 2012.
Willy Lourenssen: "Dit hele gebeuren sterkt ons in de gedachte dat we niet groot, maar juist klein moeten denken. Geen Landsdeel Oost maar Overijssel splitsen in twee provincie's; West-Overijssel en Twente. Zo sta je dichter bij de mensen en bij de gemeenten."

Update 10 november 2010:
Inmiddels hebben de Staten van Gelderland de bezuiniging op de Rekenkamer terug gedraaid. In 2011 zullen de twee provincies met elkaar in overleg moeten over de gemeenschappelijke regelingen.

U bent hier