h
Minder markt, meer mens

2. Mobiliteit

Mobiliteit
Onze voorstellen:
● Openbaar vervoer hoort in publieke handen. Daarom komt er een provinciaal ov bedrijf. Op weg daarnaartoe willen we meer zeggenschap.
● Al het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
● Goedkoop Openbaar Vervoer, bijvoorbeeld d.m.v. een vast laag tarief zoals in
Duitsland.
● Sociale veiligheid is essentieel voor reizigers en medewerkers in het openbaar vervoer. Maximale inzet van handhavers zowel in het openbaar vervoer als op de (bus)stations.
● Elke trein en elk station dient te beschikken over een openbare WC.
● De SP is voor (proeven met) batterijtreinen, waterstof en andere technologische
vernieuwingen in het Openbaar Vervoer, in het kader van milieu en klimaat.
● De SP is tegen de Noordtak.
● Wij zijn voor de Nedersaksenlijn.
● Wij zijn voor investering in internationale treinverbindingen.
● De SP is voor investeringen in een uitgebreid en veilig fietsnetwerk.
● Op provinciale wegen hebben investeringen in de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit.

Ov uit de markt
De SP staat voor een provincie waar inwoners zich gemakkelijk, zelfstandig veilig en duurzaam kunnen verplaatsen. De mate van beschikbare mobiliteit maakt dat je kunt bijdragen aan de samenleving en gaat eenzaamheid tegen. Toch staat het openbaar vervoer al jaren onder druk. Steeds meer buslijnen worden wegbezuinigd, de dienstregeling wordt uitgekleed en veel plekken in onze provincie zijn amper nog bereikbaar met het ov. Op verschillende plaatsten voerde de SP succesvol actie met bewoners om lijnen te redden of busvervoer uit te breiden. Maar met de huidige politiek
blijft het dweilen met de kraan open.
Om de zoveel jaar vecht een handjevol bedrijven, vaak dochters van buitenlandse staatsbedrijven, om het recht ons busvervoer en een deel van onze treinlijnen uit te voeren. Dat aanbestedingscircus kost de gemeenschap miljoenen. Geld dat nu niet besteed kan worden aan het ov zelf. De enorme financiële belangen nodigen ook uit tot praktijken die niet door de beugel kunnen. Dat hebben we de afgelopen periode bij Keolis
gezien. De rommelbussen zijn daar een blijvend aandenken aan. De SP vindt dat het Openbaar Vervoer als publieke functie door de overheid moet worden uitgevoerd. Daarom moeten we stoppen met het aanbestedingscircus. Alleen zo kunnen we zorgen dat ook onze kleine kernen weer goed bereikbaar worden. Dat de dienstverlening verbetert en de prijzen betaalbaar worden. Het busvervoer gaan we onderbrengen bij een provinciaal ov-bedrijf in handen van de provincie. Het treinvervoer moet volledig uitgevoerd worden door de NS, die we landelijk nationaliseren.

Betaalbaar ov
Het openbaar vervoer is duur en voor velen geen alternatief voor de auto of überhaupt niet te betalen. De SP vindt dat openbaar vervoer volledig gratis aan inwoners moet worden aangeboden. Daar werken we naartoe door de prijzen fors te verlagen. Het succes van zulke maatregelen zien we in veel andere landen, bijvoorbeeld in Leuven en Hasselt in België.

Veilig ov
Iedereen moet veilig kunnen reizen met het openbaar vervoer en zich ook veilig voelen. Dat is helaas nog niet altijd zo. Dat bleek ook uit onderzoek van de SP onder reizigers en personeel van de Vechtdallijnen waar de laatste jaren geregeld incidenten zijn geweest. We willen meer personeel en structurele inzet (2 man op de trein) om sociale veiligheid te verbeteren en raddraaiers aan te pakken.
Toegankelijk ov
Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar dit is nog lang niet altijd zo. Alle bussen en treinen in de provincie moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat geldt ook voor bushaltes en stations. Elk treinstation en elke trein dient ook te beschikken over een openbare wc.
Overig ov-aanbod
De SP vindt dat alternatief vervoer altijd een extra toevoeging moet zijn op huidige mogelijkheden. De SP is tegen alternatieven die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Chauffeur is een vak, een volwaardig beroep, waarmee mensen in hun bestaan moeten kunnen voorzien. Tijdens de coronapandemie liet, bijvoorbeeld een initiatief als de buurtbus, zien hoe kwetsbaar dergelijk vervoer is, juist voor de doelgroep die daar het meest van afhankelijk is.
Nedersaksenlijn
De SP is voorstander van de Nedersaksenlijn, de voorgestelde treinlijn die Twente via Drenthe met Groningen zal verbinden. Omdat het tracé zeer waarschijnlijk door het gebied gaat lopen waar ook de problemen rondom het Kanaal Almelo de Haandrik spelen, kan dit in dit gebied extra onrust veroorzaken. We willen daarom een permanente oplossing voor de schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan kanaal Almelo de Haandrik.

Noordtak
De Noordtak is een voorgestelde nieuwe goederenspoorlijn die dwars door Twente de haven van Rotterdam zal verbinden met het Duitse achterland. Dit zal zorgen voor (nog) meer overlast in Twente en een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen door steden en dorpen. De SP vindt dat goederenvervoer zoveel mogelijk over water moet. Goederen dienen gelost te worden in de havens zo dicht mogelijk bij de eindbestemming. Dat betekent dat er beter over zee doorgevaren kan worden naar de havens van Hamburg en de Baltische staten in plaats van te lossen in de haven van Rotterdam om goederen via spoor die kant op te sturen. Goederen die niet bestemd zijn voor onze regio, dragen weinig bij aan de lokale economie, maar vormen een extra belasting voor mens, dier en milieu.
Fiets
Fietsen is gezond en goed voor het milieu en helpt tegengaan van verkeersdrukte. Om de concurrentie aan te gaan met de auto wil de SP investeren in een fijnmazig netwerk van goed onderhouden (snel)fietspaden. Er moeten meer leenfietsen (zoals de ov-fiets) komen op de kleinere stations en bij busknooppunten. Bij busvervoer wordt dat door het ov-bedrijf geregeld.

Auto
Ook met de auto moet je veilig en vlot van A naar B kunnen. Veiligheid is daarbij het belangrijkste. De SP is in de meeste gevallen geen voorstander van meer nieuwe wegprojecten. Voordat de provincie nieuwe autowegen aanlegt, moet er eerst worden gekeken welke alternatieven er zijn op het gebied van ov en fiets. Meer ov en fiets is beter en schoner. Alleen daar waar er geen goede spoorverbindingen zijn, kan worden gekeken naar nieuwe wegen als dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat vrachtverkeer minder door de kernen hoeft te gaan. Investeringen in verkeersveiligheid gaan boven doorstroming. Maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren mogen niet worden uitgesteld in de hoop dat in de verre toekomst een weg zal worden verbreed. Op de N50 zijn nog altijd geregeld ongelukken en vallen onnodig slachtoffers. Deze weg moet zo snel mogelijk worden aangepakt door de A50 door te trekken.

U bent hier