h

Rechtvaardig veranderen

Zie hier ons verkiezingsprogramma in PDF formaat.

In dit verkiezingsprogramma vertellen we waar de SP in Overijssel voor staat, waar wij denken dat we naartoe moeten en wat we daarvoor moeten doen. We vertellen dat aan de hand van de onderwerpen waar de provincie over gaat. De kernwaarden van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, zijn de basis voor onze visie en onze voorstellen. Wil je meer weten over de basis van onze visie en waarden? Dat is te lezen in ons beginselprogramma Heel de Mens.

De SP is er voorstander van dat de politiek zo dicht mogelijk bij de inwoners van ons land staat. De provincie als overheidslaag vinden we daarom eigenlijk overbodig. Het Rijk en de gemeenten zouden dat werk ook samen kunnen doen. Dat neemt niet weg dat het werk dat de provincie nu doet, belangrijk werk is. We merken er misschien niet direct iets van maar de provincie bepaalt de indeling van onze ruimte, controleert de gemeenten, zorgt voor openbaar vervoer en
verkeersveiligheid, stimuleert de regionale economie, bevordert cultuur en sociale samenhang, zorgt voor een veilig milieu en is daarnaast een belangrijke regisseur van landbouw en natuur. Alle reden dus om - zolang de provincie er als bestuurslaag is - ons in Provinciale Staten zoveel mogelijk voor onze waarden in te zetten!

En ten slotte: de leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Hoe meer SP-Statenleden er zijn, hoe meer SP-Eerste-Kamerleden er zijn en hoe meer we van onze idealen kunnen realiseren!

U bent hier