h

Minder markt, meer mens

Zie hier ons verkiezingsprogramma in PDF formaat

Op het provinciehuis in Zwolle wordt over veel zaken gepraat. Maar wanneer het gaat om de fundamentele problemen waar de inwoners van Overijssel tegenaan lopen is het verhaal altijd hetzelfde: “Daar gaan we niet over” het liberale motto van de vrije markt waar bijna alle politieke partijen in
Overijssel in meer of mindere mate in geloven.

Wat al deze zaken met elkaar gemeen hebben is dat het zaken zijn die door de politiek zijn overgeleverd aan de markt. Waar zeggenschap uit handen is gegeven, zodat de politiek kan doen alsof ze er niet over gaat.De vrije markt is de reden dat de energieprijzen zo hoog zijn, het openbaar vervoer steeds slechter wordt en een betaalbare woning steeds moeilijker te vinden is.

De SP maakt heel andere keuzes. Wij zijn als enige vanaf het begin tegenstander geweest van het verkwanselen van onze publieke voorzieningen aan de markt. Wij kiezen ervoor nutsvoorzieningen
uit de markt te halen en in publieke handen te nemen. Onze energie, ons openbaar vervoer en onze volkshuisvesting. Dan hebben we weer zeggenschap en hoeven er geen winsten meer gemaakt te worden. Dan kunnen we de problemen waar inwoners in het dagelijks leven tegenaan lopen echt oplossen.

Het is tijd voor minder markt en meer mens. Samen kunnen we zeggenschap over wat voor ons allemaal belangrijk is terugpakken van de markt. Stem 15 maart SP.

U bent hier