h

Werken aan een beter Overijssel, Verkiezingsprogramma SP Overijssel 2015

Zie hier ons verkiezingsprogramma in PDF formaat.

1. Werken aan de toekomst

Als er één ding duidelijk is geworden in Overijssel de afgelopen vier jaar, dan is het dat stemmen bij de statenverkiezingen van belang is. De rechtse meerderheid in Provinciale Staten heeft geleid tot een provinciebestuur dat als belangrijkste prioriteit had het zo snel mogelijk uitgeven van alle provinciale miljoenen van het Essent-geld. Daarbij lag de prioriteit vooral bij (vaak onnodig) asfalt en bij prestigeprojecten als de Luchthaven Twente. Sociaal beleid, cultuur en natuur kwamen er bij het college van VVD, CDA, SGP en ChristenUnie bijzonder bekaaid af.

De SP gelooft dat het beter kan en beter moet. Door te investeren in de Overijsselse economie, door in te zetten op meer banen, op behoud van sociaal beleid, op ruimte voor natuur en een hoog niveau van openbaar vervoer en culturele voorzieningen. Daarbij moeten we ophouden om geld uitgeven als doel te zien of om onrealistische luchtkastelen na te jagen, maar moeten we zorgen dat we echt concrete prestaties realiseren. Dit kunnen we bereiken door een sterke SP in het provinciebestuur.

Overijssel is hard getroffen door de economische crisis en de bezuinigingen van het kabinet. Banen verdwijnen, het aantal faillissementen loopt op, koopkracht daalt en steeds meer mensen in onze provincie hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het midden- en kleinbedrijf is bijzonder hard getroffen. De SP wil zich de komende jaren inzetten om dit tij te keren: er is werk aan de winkel.

U bent hier