h
Minder markt, meer mens

4. Cultuur en Sociaal

Cultuur en sociaal

Onze voorstellen:
● Cultuur en sport en bewegen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. De provincie sluit aan bij gemeenten die dit mogelijk maken en we verruimen het Jeugdfonds cultuur en sport Overijssel.
● Voorzieningen zoals bibliotheken, dorpshuizen, speeltuinen zijn belangrijk en deze ondersteunen we. Ook juist buiten de grote steden.
● Sportvoorzieningen, instellingen en natuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook mensen met een beperking, we passen bestaande sportvoorzieningen aan en letten hierop bij de bouw van nieuwe.
● Topsport is geen taak van de provincie, we zetten in op breedtesport.
● We staan geen granuliet toe op onze sportvelden
● We investeren in kunst en cultuur door meer financiële steun voor de (jonge) makers van cultuur.
● De kenmerkende evenementen zoals sproeifeest, pompdagen, bloemencorso etc. die bijdragen aan gemeenschapszin koesteren we en ondersteunen we waar nodig.
● Het bevrijdingsfestival blijft gratis toegankelijk
● Musea volgen het voorbeeld van De Fundatie in Zwolle en krijgen vrij toegankelijke dagen voor iedereen, zodat ook mensen met een kleinere beurs musea kunnen bezoeken.

Niet alles draait om geld
Het leven draait om meer dan geld verdienen. Voor de SP is gemeenschapszin van grote waarde. Dat laat zich niet uitdrukken in geld. Kunst, cultuur en sport zijn daar een belangrijk onderdeel van. Het helpt ons onszelf te ontwikkelen, draagt bij aan zingeving en brengt ons dichter bij elkaar. Sport en bewegen dragen daarnaast ook bij aan een gezond
leven. Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Het op peil houden van goede voorzieningen is met name op het platteland belangrijk voor die gemeenschapszin. Waar voorzieningen verdwijnen, trekken mensen weg met alle gevolgen van dien. Een school, een bibliotheek, een dorpshuis of buurtcentrum zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen, maar dat deze in de buurt zijn, is al lang niet meer
vanzelfsprekend. Deze kaalslag komt door liberale bestuurders die de waarde van alles alleen meten in geld.

De kenmerkende evenementen die mensen in Overijssel bij elkaar brengen en de gemeenschapszin versterken moeten we koesteren. Of het nu gaat om de pastaoorlog in Enschede of het bloemencorso in Vollenhove. De SP wil niet dat onze kunst en cultuur afhankelijk worden van commerciële bedrijven of liefdadigheid. Daarom is het goed dat gemeenschapsgeld wordt gebruikt om commerciële belangen buiten de deur te houden.

Sport
Topsport is geen taak van de provincie. Daarom moet gemeenschapsgeld ook niet naar topsport, maar naar sport voor iedereen. Dure evenementen als de Military in Boekelo moeten hun eigen broek ophouden, dat geld besteedt de SP liever aan sportvoorzieningen waar we allemaal wat aan hebben.
Iedereen kan meedoen
Hoge kosten of een gebrek aan voorzieningen weerhouden mensen er nu van actief mee te doen aan sport of cultuur. Die drempels nemen we zoveel mogelijk weg. Voor kinderen komt extra hulp om mee te kunnen doen door te investeren in het Jeugdfonds Sport en Cultuur Overijssel. Dit betekent ook dat we werk blijven maken van het toegankelijk maken van faciliteiten voor mensen met een beperking.

Bevrijdingsfestival gratis
Het bevrijdingsfestival is het grootste en leukste bevrijdingsfestival van Nederland. Elk jaar vieren we samen onze vrijheid en dat is van grote waarde. Er is de afgelopen periode gesproken over het vragen van entreegeld. Dat werpt een belangrijke drempel op en doet afbreuk aan een belangrijk collectief moment. De SP voerde in 2022 succesvol actie om
het festival voor de komende jaren gratis te houden. De SP vindt dat in
subsidievoorwaarden vastgelegd moet worden dat grote evenementen die veel provinciale subsidie krijgen ook altijd gratis te bezoeken zijn

U bent hier