h
Minder markt, meer mens

5. Economie

Economie
Onze voorstellen:
● Scholing gericht op vakmensen. We zorgen voor meer ondersteuning en kansen voor bijscholing, vooral gericht op MBO’ers. Dit wordt een onderdeel van het provinciale werkgelegenheidsplan de ‘Humancapital agenda’.
● Het MKB is de motor van de Overijsselse economie, de focus ligt dan ook op steun voor deze sector.
● Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk. Daarom komt er meer ondersteuning voor anderstaligen en laaggeletterden om ook via het werk hun taalkennis op te krikken.
● Als nieuwe grote bedrijven zich in Overijssel willen vestigen maken we afspraken over aantallen flexcontracten en arbeidsmigranten.
● We stimuleren hoogwaardig toerisme door samenwerking, goedkoop ov en de promotie van streekproducten.
● De provincie maakt afspraken met gemeenten over detailhandel en
bedrijventerreinen om te voorkomen dat ze met elkaar gaan concurreren.
● Minimumloon van minimaal 15 euro. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld en doet bij voorkeur zaken met bedrijven die het ook doen.
● De Duitse taal krijgt extra aandacht, vooral in de grensgebieden.

Echte banen en eerlijke lonen
De provincie moet zorgen voor voldoende werkgelegenheid en daarbij vol inzetten op bestaanszekerheid en echte banen. De mensen en niet winsten van grote bedrijven moeten daarbij centraal staan. Dat is nu lang niet altijd het geval. Steeds meer mensen hebben tijdelijke of flexibele contracten en verliezen snel hun baan zodra het economisch minder gaat. Anderen verdienen door lage lonen te weinig voor een menswaardig bestaan. Het zorgen voor voldoende banen met zekerheid en een leefbaar loon moet de
komende jaren centraal komen te staan in het economische beleid van de provincie. Werknemers en vakbonden moeten hier in een vroeg stadium bij worden betrokken.
 

Vakmensen
In veel sectoren is een groot tekort aan goede vakmensen. De SP vindt dat vakmanschap meer waardering moet krijgen. Binnen het huidige werkgelegenheidsbeleid moet de nadruk veel meer komen te liggen op het MBO en ook breder gekeken worden naar andere sectoren zoals de zorg. We willen meer mogelijkheden en ondersteuning voor omscholing naar praktische beroepen, denk aan de zorg, installateurs en de bouw. De
samenwerking tussen MBO’s, ROC’s, het MKB en hoger onderwijs, zoals de Universiteit Twente, moet worden verbeterd.

Echt werk
Het minimumloon is in Nederland zo laag dat velen werkend arm worden. De provincie gaat al haar medewerkers een minimumloon betalen van minimaal 15 euro. De provincie gaat bedrijven en instellingen stimuleren dat ook te doen o.a. via contracten met leveranciers. Ook zet de provincie zich in om flexcontracten terug te dringen. Vast werk hoort de standaard te zijn. Flex is alleen voor ‘piek en ziek’. Wanneer nieuwe bedrijven zich in onze
provincie vestigen, worden vooraf afspraken gemaakt over het aandeel flexcontracten.

Iedereen doet mee
Nog te veel mensen kunnen ondanks de krappe arbeidsmarkt nu niet meekomen. Omdat ze een beperking hebben en daarom wat extra ondersteuning nodig hebben. De provincie ondersteunt werknemers en bedrijven zodat mensen met een beperking werk vinden of kunnen behouden.
Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten die nu werken in de land- en tuinbouw, logistiek en productie worden vaak uitgebuit door louche uitzendbureaus en malafide werkgevers. Dat gaan we aanpakken. In lijn met de aanbevelingen van de landelijke commissie Roemer heeft de SP samen met de SGP in Overijssel een voorstel gedaan om deze situatie aan te pakken, daar gaan we mee door. Met grote bedrijven worden afspraken gemaakt over het aantal
arbeidsmigranten, de arbeidsomstandigheden en voldoende goede huisvesting voor deze mensen. Ook bieden we via de gemeenten mogelijkheden voor arbeidsmigranten om Nederlands te leren. De arbeiders waar het over gaat moeten ook zelf een belangrijke stem krijgen in beleid en plannen die over hen gaan.

Toerisme
Toerisme is belangrijk voor Overijssel. Steeds meer mensen weten onze mooie provincie te vinden. Daarbij is het belangrijk dat toerisme goed gespreid wordt over de provincie en er geen overbelasting ontstaat op enkele gebieden. Dit zagen we in het verleden al wel ontstaan in onder andere Giethoorn. Alleen wanneer toerisme in balans is met de leefomgeving van bewoners is er sprake van hoogwaardig toerisme. De provincie werkt samen met gemeenten en de sector aan promotie en een aanbod van goedkoop openbaar vervoer.

Over grenzen heen kijken
De SP is groot voorstander van (internationale) samenwerking. Daarvoor werkt Overijssel met onze buurprovincies, maar ook over de landsgrens met regio's in Duitsland. Die samenwerking willen we versterken. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van grensoverschrijdend openbaar vervoer en meer aandacht voor de Duitse taal, bijvoorbeeld via ROC’s in de grensregio.

U bent hier