h

Luchthaven Twente

24 mei 2016

De luchthaven zal structureel verliesgevend zijn

Foto: SP

De plannen voor de herontwikkeling van het vliegveld Twente kennen inmiddels al een lange en moeizame geschiedenis. Al meer dan 15 jaar zijn de gemeente Enschede en de provincie Overijssel tevergeefs op zoek naar een private partij die de exploitatie van de luchthaven op zich wil nemen. De SP heeft er geen vertrouwen in dat een nieuwe poging, het ontwikkelen van een vliegveld voor General Aviation, wel succesvol zal zijn.

Lees verder
10 december 2014

Uithuilen en afboeken

Foto: SP

In de laatste Statenvergadering van dit jaar stond het rapport van de commissie van wijzen op de agenda. Dit is een nieuwe stap in het slepende dossier 'Luchthaven Twente'.

Lees verder
2 juli 2014

SP zegt vertrouwen op in ADT-bestuur

De SP in Overijssel heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in het bestuur van ADT, bestaande uit de bestuurders van de gemeente Enschede en de Provincie Overijssel.

Lees verder
9 april 2014

rapport Luchthaven terecht kritisch

Bij de bespreking van het evaluatierapport over het proces rond de Luchthaven Twente heeft de SP in Provinciale Staten geconstateerd dat het rapport terecht zeer kritisch is. De SP is van mening dat PS onvoldoende zijn geïnformeerd en nauwelijks goede sturing op het proces hebben kunnen geven.

Lees verder
19 februari 2014

Provinciebestuur zelf geen vertrouwen staatssteuntoets Luchthaven Twente

De Statenfractie van de SP in Overijssel concludeert dat Gedeputeerde Staten zelf geen vertrouwen hebben dat een staatssteuntoets door de Europese Commissie over de Luchthaven Twente tot een positief eindoordeel zal komen. Dit concludeert de SP na antwoorden van GS op mondelinge vragen in Provinciale Staten.

Lees verder
28 februari 2013

Luchthavensoap gaat voort

De SP heeft met grote ontevredenheid kennis genomen van de analyse van ADT over de mislukte aanbesteding van het vliegveld en de plotseling uit de lucht gevallen nieuwe partij Reggeborgh. De SP heeft bij de vorige behandeling van de Luchthaven Twente aangegeven dat twee maanden voor een analyse wel heel lang is terwijl het slechts om drie telefoongesprekken gaat, de SP heeft in het verleden de conclusie getrokken dat de analyse over de mislukking gebruikt zou gaan worden om een uitweg te zoeken, en dat blijkt nu een feit. Er is namelijk geen eigen analyse van ADT: totaal geen duiding over de mislukking, slechts een opsomming van reacties.

Lees verder
4 december 2012

neergestort vliegveldplan kan niet zonder politieke gevolgen blijven

protestenschede
De fractie van de SP in Provinciale Staten vindt dat de ontwikkelingen rond de Luchthaven Twente tot politieke gevolgen in het bestuur van Overijssel moet leiden. Vandaag is bekend geworden dat geen enkele marktpartij een bod heeft willen doen in de aanbesteding van de luchthaven.

Lees verder
4 april 2012

Aanbesteding luchthaven van start met te grote risico's

Het voorstel van de SP om de risico's van een toekomstige luchthaven bij de exploitant neer te leggen heeft het niet gehaald. De Staten zijn, ondanks de te hoge risico's, in meerderheid akkoord gegaan met de aanbesteding. Bij een eventueel failliet van de exploitant draaien de Provincie en de gemeente Enschede op voor de schulden. Een onmogelijke opgave.

Lees verder
7 maart 2012

SP tegen extra miljoenen vliegveld Twente

tegenvliegvelddemo
De SP in de Provinciale Staten van Overijssel heeft tegen het voorstel gestemd om extra miljoenen uit te geven voor historische plankosten van de luchthaven Twente. De SP vindt dat dergelijke kosten door de toekomstige exploitant van het vliegveld moeten worden gedragen, en niet met belastinggeld moeten worden betaald.

Lees verder
1 december 2010

Vijftig tegenstanders van de luchthaven trotseren de kou in protest

vtgg
Luchthaven gestremd door tegenstanders

Lees verder

Pagina's

U bent hier