h

rapport Luchthaven terecht kritisch

9 april 2014

rapport Luchthaven terecht kritisch

Bij de bespreking van het evaluatierapport over het proces rond de Luchthaven Twente heeft de SP in Provinciale Staten geconstateerd dat het rapport terecht zeer kritisch is. De SP is van mening dat PS onvoldoende zijn geïnformeerd en nauwelijks goede sturing op het proces hebben kunnen geven.

Naast een omvangrijk feitenrelaas staan er ook heldere en zware conclusies in het rapport. Van de 11 conclusies hebben er 9 een negatief en slechts 2 een positief karakter. Bij elkaar genomen is dat een zware onvoldoende, de vraag is wat de SP betreft: hoe nu verder? Als het aan de SP ligt is het tijd voor een nieuwe studie, en dat is de studie naar een andere invulling van het groene hart van Twente.

SP-Statenlid Sybren Gerlofsma: “De voornamelijke negatieve conclusies liegen er niet om. Wij hebben onjuiste informatie gekregen waardoor we ADT niet konden controleren en recent kwamen we er tot onze verbazing achter dat de staatssteuntoets nog steeds niet is ingediend. Na deze zware onvoldoende, waarop het college schriftelijk te defensief reageert, kunnen we niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. Ik ben van mening dat we de gebiedsontwikkeling serieus opnieuw ter discussie moeten stellen en daarmee haak ik aan bij de conclusie over de onevenredige aandacht die is uitgegaan naar de exploitatie van de luchthaven.”

U bent hier