h

Uithuilen en afboeken

10 december 2014

Uithuilen en afboeken

Foto: SP

In de laatste Statenvergadering van dit jaar stond het rapport van de commissie van wijzen op de agenda. Dit is een nieuwe stap in het slepende dossier 'Luchthaven Twente'.

Fractievoorzitter Frank Futselaar zei hierover het volgende:

Voorzitter,

De Staten en de gemeenteraad van Enschede hebben een commissie ingesteld, en die commissie heeft gerapporteerd. De aanleiding voor deze commissie, voor dit rapport, is tweeledig. Wij zijn ons allemaal bewust van de grote werkloosheidsproblematiek in Twente. Wij zagen ons als Staten en gemeenteraad echter vooral ook geconfronteerd met een politiek-bestuurlijk en ook financieel probleem: wat doen we met een gebied waar al zoveel miljoenen zijn ingestoken en dat bovendien nog tegenover zulke hoge grondprijzen in onze boeken staat?

Het aardige van het rapport van de commissie van wijzen is dat voor de aanbevelingen geen ontwikkeling op het luchthaventerrein nodig is.  Er staan veel lovenswaardige dingen in: het zoeken van verbindingen tussen bedrijven en kennisinstellingen, het beter bereikbaar maken van de regio, kiezen voor moderne maakindustrie en voor 'advanced materials and manufactoring':  dit zijn allemaal goede adviezen, waarvan ik in ieder geval van een deel hoop dat we ze al uitvoerden: maar ze staan los van het luchthavengebied.

Het advies komt daardoor neer op een nieuw bedrijventerrein. Ja, een bijzonder bedrijventerrein. In het groen. In een prachtig gebied. Iconisch werd het zelfs genoemd vorige week. Dat doet niet af aan het feit dat we hiermee dwars door ons eigen beleid heen zouden gaan, namelijk dat het aantal hectares bedrijventerreinen in Twente juist omlaag zou moeten, om zo aan te passen aan de economische realiteit.

De commissie stelt dat ze 75 verschillende voorstellen voor invulling van het gebied hebben gehad. Wat mooi is, want dat laat zien dat er ideeën zijn in het gebied. Echter, ook allemaal zonder goede business case. Dat is eigenlijk de rode draad voor het gebied: mooie dromen, slechte financiële onderbouwing. Ook onder het voorstel voor 'technology base' ligt geen business case. Daarmee lopen we het risico dat we –na de commerciële burgerluchthaven-, opnieuw een droom najagen. Ach ja, en we vinden straks vast wel weer een bureautje, dat zal berekenen dat het allemaal geweldig uitkan. Net als met de luchthaven. En er zullen wel weer kritische geluiden over die cijfers komen, die we collectief negeren. Net als bij de luchthaven. Risico’s die je niet wil zien zijn er toch ook immers niet?

Wat de SP betreft gaat dit niet langer op. In het gebied Luchthaven Twente was een grote ontwikkeling gepland, er is jaren aan gewerkt, het heeft veel geld gekost en het is mislukt. Dat is geen leuke boodschap. Vlak voor de Statenverkiezingen is het fijner om over succesverhalen te kunnen praten. Maar er ligt hier simpelweg geen succes. Er ligt hier een verlies, en dat verlies moet je nemen.

Daarom stelt de SP voor de luchthavengerelateerde grond in samenwerking met onze partner Enschede af te boeken tot agrarische (of andere reële) waarde. Dan ligt er in ieder geval geen enorme financiële hypotheek onder het voorstel.  En ja, wij vinden dat de provincie hierin een grotere verantwoordelijkheid moet nemen dan de gemeente. Dit uit simpele pragmatische redenen: wij hebben het geld, Enschede niet. Een dezer dagen zullen de brieven van de provincie over de gemeentelijke begrotingen in het kader van onze toezichtfunctie uitgaan. Ik ben benieuwd wat wij zullen zeggen over het financiële perspectief van Enschede, en vooral benieuwd of er ook iets zal worden gezegd over het aangaan van nieuwe financiële risico’s.
Wij stellen verder voor ADT te ontbinden. Niemand heeft zich ooit echt prettig gevoeld bij deze gemeenschappelijke regeling, en de SP-fractie heeft daarnaast ook geen vertrouwen meer in ADT als uitvoeringsorganisatie. De rekening opmaken, de boedel verdelen: dat is wat wij nu zouden moeten doen.

Dat geeft ons ook de mogelijkheden om echt te investeren in werkgelegenheid in Twente: behoud van banen in de zorg, aandacht voor het MKB, meer banen in de bouw door stimulering van sociale woningbouw. Daar liggen de echte kansen voor Twente.

Voorzitter, als laatste wil ik wat wijze woorden meegeven  van Albert Einstein, namelijk diens definitie van krankzinnigheid. Die luidt als volgt:
“de definitie van krankzinnigheid is om steeds hetzelfde te proberen maar daarbij verschillende resultaten te verwachten.”  Voorzitter, zou er zoiets bestaan als bestuurlijke krankzinnigheid?

De SP-fractie diende een motie in met het verzoek om in overleg met de gemeente Enschede de luchthaven gerelateerde grond af te boeken tot agrarische waarde, hierbij rekening te houden met de financiële mogelijkheden van de gemeente Enschede en tevens om over te gaan tot ontbinding van ADT.

U bent hier