h

neergestort vliegveldplan kan niet zonder politieke gevolgen blijven

4 december 2012

neergestort vliegveldplan kan niet zonder politieke gevolgen blijven

protestenschede
De fractie van de SP in Provinciale Staten vindt dat de ontwikkelingen rond de Luchthaven Twente tot politieke gevolgen in het bestuur van Overijssel moet leiden. Vandaag is bekend geworden dat geen enkele marktpartij een bod heeft willen doen in de aanbesteding van de luchthaven.

Aan het einde van het aanbestedingsproces moet de provincie constateren dat geen enkele aanbieder brood ziet in het exploiteren van het vliegveld. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat het project nog voortgang kan vinden. De enorme financiële verplichtingen die de provincie en de gemeente Enschede zijn aangegaan, vaak tegen het advies van experts in, zullen grote consequenties hebben voor beide overheden.

ffklllDe SP heeft een doorstart van de Luchthaven Twente vanaf het begin beoordeeld als ‘onhaalbaar, onnodig en ongewenst’. De partij krijgt nu gelijk, maar inmiddels zijn miljoenen gestoken in het project. SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: “Wat de SP betreft zijn er nu drie prioriteiten: het zo goed mogelijk als nog kan financieel afronden van het project, het vinden van een alternatieve ontwikkeling voor het gebied en het ter verantwoording roepen van de betreffende bestuurders.”

Voor dat laatste punt wil de SP zo snel mogelijk een debat in de staten: “Wat de SP betreft is het noodzakelijk dat er politieke consequenties verbonden worden aan dit drama. Dat geldt niet alleen voor Gedeputeerde Kok, die op dit moment verantwoordelijk is, maar ook voor gedeputeerde Rietkerk, die in de vorige periode de grote aanjager van het vliegveld was. Beiden zouden in overweging moeten nemen of ze nog wel geloofwaardig kunnen aanblijven als gedeputeerde.”

U bent hier