h

Provinciebestuur zelf geen vertrouwen staatssteuntoets Luchthaven Twente

19 februari 2014

Provinciebestuur zelf geen vertrouwen staatssteuntoets Luchthaven Twente

De Statenfractie van de SP in Overijssel concludeert dat Gedeputeerde Staten zelf geen vertrouwen hebben dat een staatssteuntoets door de Europese Commissie over de Luchthaven Twente tot een positief eindoordeel zal komen. Dit concludeert de SP na antwoorden van GS op mondelinge vragen in Provinciale Staten.

Naar aanleiding van een artikel in de Twentse Courant Tubantia waaruit bleek dat er nog steeds geen formele staatsteuntoets was aangevraagd in Brussel over de luchthaven Twente stelde de SP-fractie mondelinge vragen in de staten: de partij wilde weten of dit klopte en wat de reden was.

Gedeputeerde Staten stelden dat er inderdaad nog geen formele aanvraag is ingediend en dat de reden hiertoe was dat men nog steeds in de pre-notificatiefase zat. Dit omdat GS eerst voldoende “comfort” wilde hebben dat de aanvraag zou slagen. Aangezien uit rapportages van ADT blijkt dat al in mei 2013 is begonnen met de staatssteunprocedure, stelt de SP dat er kennelijk dusdanig weinig comfort is bij het provinciebestuur op een goede uitkomst dat deze zelfs in bijna een jaar onderhandelen niet weggenomen kan worden. Ook Gedeputeerde Staten trekken kennelijk de conclusie dat de vele provinciale miljoenen als ongeoorloofde staatssteun zullen worden aangemerkt door Brussel.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: “Het lange getreuzel van het provinciebestuur met een aanvraag is eigenlijk een motie van wantrouwen tegen hun eigen voorstel. Bijna een jaar geleden begon het overleg met Brussel, en nog steeds durven Gedeputeerde Staten geen officiële staatssteuntoets te doen, uit angst voor een negatieve uitslag. En terecht, want een Brusselse afwijzing zou de grond onder het luchthavenplan wegslaan.”

De SP zal schriftelijk nadere informatie vragen over de exacte knelpunten die het provinciebestuur kennelijk ziet met betrekking tot de staatssteun.

U bent hier