h

milieu en veiligheid

13 december 2017

SP wil geen 'beerput' in Overijssel

De documentaire ‘Beerput Nederland’ heeft duidelijk gemaakt dat een groot deel van de chemische industrie zich niet houd aan milieuregels of zich zelfs schuldig maakt aan milieudelicten. Gewone inwoners worden blootgesteld aan grote gevaren voor het milieu en de volksgezondheid.

Lees verder
12 november 2017

Honderden mensen in actie tegen vliegveld Lelystad

Foto: SP

Zaterdag ochtend hebben honderden mensen actie gevoerd bij vliegveld Lelystad. Er werd geprotesteerd tegen de opening van vliegveld lelystad en de gigantische overlast die laagvliegende vliegtuigen betekenen voor mens en millieu in Oost Nederland. De actie is een initiatief van actiegroepen HoogOverijssel, LaagvliegroutesNee en Reddeveluwe en wordt ook door SP Overijssel ondersteund.

Lees verder
8 november 2017

Toch onderzoek GGD naar gezondheidsrisico's geitenhouderijen

Foto: BrammertGeerling

Na er lang omheen draaien heeft gedeputeerde Maij uiteindelijk een GGD onderzoek naar de gezondheidsrisico's van geitenhouderijen toegezegd.

Lees verder
7 november 2017

Kerncentrale Emsland moet dicht!

Foto: Tbachner

De SP in Overijssel wil dat kerncentrale Emsland bij Lingen in het Duitse Nedersaksen, vlak over de grens bij Twente, zo snel mogelijk dicht gaat. Gedeputeerde Staten moeten er bij de Duitse buren op aandringen de centrale versneld te sluiten.

Lees verder

Staatstoezicht op de Mijnen: uiterlijk 17 augustus toestemming voor afvalwaterinjectie aan NAM

Het duurt nog tot uiterlijk 17 augustus voor de NAM toestemming krijgt om weer afvalwater in de Twentse bodem te pompen. Dat zegt een woordvoerder van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Lees verder
4 januari 2016

Burgerinitiatief: STOP injectie afvalwater Twente

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de injectieputten die door de NAM wordt gebruikt om afvalwater in de bodem op te slaan een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. Een aantal bezorgde Twentenaren is daarom in actie gekomen tegen de injectie van afvalwater in de bodem van Twente. Middels een petitie wil de onlangs opgerichte stuurgroep het maatschappelijke standpunt van de Twentenaren duidelijk maken om zodoende de mogelijk in 2016 te hervatten afvalwaterinjecties definitief te
stoppen.

Lees verder
14 december 2015

De SP is positief over het schrappen van de proef met giftig vliegas in zoutcavernes

Foto: Paulien Wilkinson

De SP is blij met het besluit van AkzoNobel af te zien van het gebruik van vliegas voor de stabilisatie van potentieel instabiele zoutcavernes. Samen met andere partijen en bezorgde burgers heeft de SP zich de afgelopen maanden ingezet om de proef met giftig vliegas te voorkomen.

Lees verder
9 november 2015

Online petitie tegen gifopslag zoutcavernes

Foto: SP

De SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en een aantal bezorgde omwonenden hebben een online petitie opgezet tegen de gifopslag in lege zoutcavernes onder Hengelo en Enschede. Op www.geenafvalintwentsebodem.nl kan bezwaar worden gemaakt tegen het plan van AkzoNobel om lege zoutholtes op te vullen met giftig vliegas, een restproduct van afvalverbranding bij onder andere afvalbedrijf Twence.

Lees verder
3 november 2015

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

Foto: SP

De Overijsselse Statenfractie van de SP kiest voor een brede aanpak van de asbestsanering. Voor 1 januari 2024 moet in heel Nederland al het asbest van de daken zijn. De SP wil graag een stapje verder gaan door al het asbest te saneren, dus ook de bodem rondom gebouwen die door erosie van asbest vervuild is. De brede aanpak asbestsanering heeft een aantal grote voordelen; Het gezondheidsrisico daalt aanzienlijk t.o.v. sanering van enkel daken, het levert nieuwe banen op o.a. in de bouwsector en door het plan duurzaam uit te voeren dalen de kosten.
Dinsdag 3 november werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen (SP/D66) waarmee de voortrekkersrol van de provincies Limburg en Overijssel bekrachtigd werd. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling roept op om het lokale initiatief te gebruiken voor de landelijke aanpak.

Lees verder
4 september 2015

SP wil versnelde aanpak verwijderen asbest

Foto: SP

Er was veel belangstelling voor de expert-meeting over asbest die woensdagmiddag 2 september door SP Statenlid Harry Broekhuijs werd georganiseerd. Broekhuijs had een aantal deskundigen uitgenodigd om met Statenleden in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de sanering van asbest te versnellen. Asbest vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Bij brand, maar ook door erosie komen asbestvezels in de omgeving terecht. De verontrustend hoge concentraties asbestvezels in de grond rond asbestdaken en de maatschappelijke kosten van asbestvervuiling maken onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier