h

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

3 november 2015

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

Foto: SP

De Overijsselse Statenfractie van de SP kiest voor een brede aanpak van de asbestsanering. Voor 1 januari 2024 moet in heel Nederland al het asbest van de daken zijn. De SP wil graag een stapje verder gaan door al het asbest te saneren, dus ook de bodem rondom gebouwen die door erosie van asbest vervuild is. De brede aanpak asbestsanering heeft een aantal grote voordelen; Het gezondheidsrisico daalt aanzienlijk t.o.v. sanering van enkel daken, het levert nieuwe banen op o.a. in de bouwsector en door het plan duurzaam uit te voeren dalen de kosten.
Dinsdag 3 november werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen (SP/D66) waarmee de voortrekkersrol van de provincies Limburg en Overijssel bekrachtigd werd. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling roept op om het lokale initiatief te gebruiken voor de landelijke aanpak.

De SP fractie in Overijssel wil nog deze maand een initiatiefvoorstel indienen onder de naam “Asbest de B.A.A.S.”. Het plan voorkomt dat de eigenaren van asbest alle kosten moeten dragen en dat daardoor de aanvraag voor sanering pas eind 2023 gedaan wordt, waardoor er onvoldoende capaciteit zal zijn om al het asbest op tijd te kunnen saneren. Door de sanering op een andere wijze dan de subsidie-regeling “asbest eraf zonnepanelen erop” te koppelen aan zonnepanelen op het nieuwe dak, hoeft een asbest-eigenaar niet eerst fors te investeren. Door een lening die met de besparing aan energiekosten kan worden terug betaald, is het nieuwe zonnepanelen-dak betaalbaar.

Het plan levert al in de inventarisatiefase extra banen op. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet om deze inventarisatie te doen en hebben op deze manier voor 8 jaar een baangarantie. De sanerings- en de bouw-sector maar ook de leveranciers en installateurs van zonnepanelen zullen extra mensen nodig hebben.

Ongeveer 90% van de asbestwegen is gesaneerd, 10% moet dus nog. Er zit asbest in leidingen, rioleringen op en onder daken, maar door erosie is ook een strook rondom gebouwen vervuild met asbestvezels, die met het regenwater van het dat de grond in zijn gespoeld. Met een circulaire aanpak kan dit asbest gesaneerd worden. Hierdoor zullen de gezondheidsrisico’s aanzienlijk dalen.

Reactie toevoegen

U bent hier