h

SP wil geen 'beerput' in Overijssel

13 december 2017

SP wil geen 'beerput' in Overijssel

De documentaire ‘Beerput Nederland’ heeft duidelijk gemaakt dat een groot deel van de chemische industrie zich niet houd aan milieuregels of zich zelfs schuldig maakt aan milieudelicten. Gewone inwoners worden blootgesteld aan grote gevaren voor het milieu en de volksgezondheid.

 

De SP wil weten hoe het in Overijssel gesteld is met het toezicht en het naleven van de regels voor deze bedrijfstak. Tijdens de Statenvergadering van 13 december zal de SP hier vragen over stellen aan Gedeputeerde Staten. Ook komt de partij met een motie om onaangekondigde inspecties en controles te verrichten.

 

Statenlid Harry Broekhuijs:” De onthullingen van ‘Beerput Nederland’ zijn schokkend. Landelijk kan worden vastgesteld dat 75% van de chemische bedrijven zich in ernstige mate niet aan de regels houdt. Van de voor milieudelicten veroordeelde bedrijven, blijken bij 48% overheidsfunctionarissen betrokken. Dat zijn schrikbarende cijfers en ik wil dan ook weten of er ook in Overijssel bedrijven mogen opereren zonder de benodigde vergunningen. De SP vindt dat het welzijn van onze inwoners voorop moet staan, niet de winst van grote bedrijven. Ik hoop dan ook dat de Staten mijn oproep zullen steunen om onaangekondigde controles te houden en strenger te handhaven.”

 

Interview Harry Broekhuijs met Rtv Oost

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/281891/onderzoek-of-chemische-bedrijven-in...

U bent hier