h

openbaar vervoer

15 februari 2018

SP vraagt opheldering over veiligheid op regionale spoorlijnen

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over berichtgeving in Tubantia waarin FNV Spoor aangeeft dat er niet altijd een conducteur met BOA-bevoegdheid en een BHV of EHBO training aanwezig is op treinen van Arriva en Keolis.

Lees verder
17 januari 2018

SP en buschauffeurs bieden rapport aan voor beter OV

Foto: SP

Woensdag heeft de SP samen met buschauffeurs het rapport "Buschauffeurs aan het woord" aan de commissie verkeer en vervoer aangeboden. Het rapport is het product van gesprekken die de SP voerde met tientallen buschauffeurs en bevat aanbevelingen voor de komende aanbesteding.

Lees verder
13 mei 2016

Nieuwe koers voor OV betekent afbouw openbaar vervoer

Woensdag heeft Provinciale Staten een nieuwe visie op openbaar vervoer vast gesteld. Met deze visie wil de provincie het openbaar vervoer verder afbouwen. Gekozen is voor een kernnet van enkele spoorlijnen en slechts drie buslijnen. Alle andere buslijnen zijn vogelvrij. Bij minder dan 8 reizigers kan een buslijn worden opgeheven. Onzekerheid dus voor inwoners en reizigers. En dat terwijl betrouwbaarheid de belangrijkste factor is voor mensen die met het openbaar vervoer reizen.

Lees verder
23 januari 2015

SP Overijssel stelt vragen over busvervoer Syntus

De statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over Syntus naar aanleiding van klachten die de partij hebben bereikt. In Twente blijken geregeld bussen uit te vallen en in Zwolle zijn veel klachten over te korte overstaptijden. De SP wil dat het college Syntus hierop aanspreekt en –als verbetering uitblijft- eventuele sanctiemogelijkheden inzet.

Lees verder
26 maart 2014

24.000 handtekeningen en manifestatie voor goed OV

Op maandag 24 maart zijn er bijna 24.000 handtekeningen overhandigd aan Proviciale Staten voor behoud van een goed openbaar busvervoer in Overijssel. Daaran gekoppeld is er een manifestatie georganiseerd door de vakbonden op 26 maart. (zie foto's)

Lees verder
5 februari 2014

buslijn 40 blijft rijden!

Gedeputeerde Kok heeft vandaag in de commissievergadering een toezegging gedaan aan SP-Statenlid Marianne Breedijk dat buslijn 40 van Zwolle naar Steenwijk gewoon blijft rijden en niet ter discussie staat.

SP-Statenlid Marianne Breedijk: “De onzekerheid over welke lijnen gaan verdwijnen zorgt voor grote onrust in de provincie, zoals onder de chauffeurs maar nu ook onder medewerkers van de WEZO. Ik ben daarom blij met de toezegging van Gedeputeerde Kok dat Buslijn 40 niet ter discussie staat.”

Lees verder
4 februari 2014

buslijn 40 moet behouden blijven

De statenfractie van de SP is fel tegenstander van de opheffing van buslijn 40 tussen Zwolle en Steenwijk. De opheffing van de lijn zou betekenen dat het erg lastig wordt voor werknemers van de sociale werkvoorziening WEZO in Zwolle om naar hun werk te komen. De SP zal in de commissievergadering komende woensdag vragen stellen over de kwestie.

Lees verder
15 januari 2014

petitie behoud goed openbaar vervoer

het Comité voor behoud goed openbaar vervoer is een petitie gestart en de SP ondersteunt deze actie.

Lees verder
13 november 2013

Staten unaniem: ‘laat de goederentrein varen’

Al vele jaren is de SP bezig om te voorkomen dat het aantal goederentreinen, vooral met gevaarlijke stoffen, nog verder toeneemt. Door de aanleg van de tweede Maasvlakte zal het aantal treinen toenemen en de SP dringt er al lang op aan om eerst alternatieven volledig te benutten zoals de binnenvaart, kustvaart en de betuwelijn rechtstreeks met Duitsland te verbinden. Om deze koers kracht bij te zetten heeft de SP in de Staten van Overijssel een voorstel ingediend om als provincie zelf een binnenvaartalternatief uit te werken waar we als regio ook economisch profijt van hebben. Unaniem is het voorstel van de SP aangenomen door de Staten.

Lees verder
2 november 2013

laat de goederentrein varen

Vrijdagavond waren er honderden mensen op de been in Zutphen tegen de plannen van het kabinet om het aantal goederentreinen over bestaand spoor fors te verhogen. Namens de TweedeKamer fractie van de SP sprak Eric Smaling de menigte toe. De minifestatie was georganiseerd door RONA. Hier enkele beelden van de manifestatie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier