h

SP en buschauffeurs bieden rapport aan voor beter OV

17 januari 2018

SP en buschauffeurs bieden rapport aan voor beter OV

Foto: SP

Woensdag heeft de SP samen met buschauffeurs het rapport "Buschauffeurs aan het woord" aan de commissie verkeer en vervoer aangeboden. Het rapport is het product van gesprekken die de SP voerde met tientallen buschauffeurs en bevat aanbevelingen voor de komende aanbesteding.

Uit gesprekken die de SP de afgelopen maanden in Zwolle voerde met ruim 40 chauffeurs bleek dat naast de werkdruk ook de grote hoeveelheid uitzendcontracten een groot probleem zijn. Dit zorgt voor grote onderzekerheid voor chauffeurs en maakt het lastig voldoende buschauffeurs te vinden. Recent hebben chauffeurs o.a. in Overijssel nog gestaakt voor een betere CAO. Dit heeft resultaat gehad en er is nu een betere CAO afgesloten met aandacht voor de werkdruk en meer vaste contracten. Dit resultaat moet wel worden bekrachtigt in een toekomstige aanbeveling. De SP-fractie neemt het initiatief voor een rondetafelgesprek met buschauffeurs en woordvoerders van de provinciale fracties om input op te halen voor de nieuwe aanbesteding.

In 2020 wordt het busvervoer opnieuw aanbesteed. Naast de werkdruk en gebrek aan zekerheid staat het OV in Overijssel onder druk door provinciale bezuinigingen. Steeds meer lijnen worden geschrapt en vervoerders moeten steeds meer leveren tegen steeds minder geld. Dit zet de arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs onder druk en maakt het OV minder aantrekkelijk voor reizigers.

De aanbevelingen:

  • Praat op korte termijn met buschauffeurs in de regio over de concessies die in 2020 in werking zullen treden. Met praten bedoelen we niet: eenzijdige communicatie door middel van ‘informatiebijeenkomsten’ of ‘inspraakavonden’, maar het organiseren van herhaalde bijeenkomsten waarop chauffeurs met leden van Provinciale Staten de dialoog en de discussie kunnen aangaan.
  • Betrek behalve chauffeurs ook gemeenteraden bij de besluitvorming, om draagvlak te creëren. Het zijn de provincies die gaan over de aanbesteding van het openbaar vervoer, maar het is in de gemeenten dat reizigers ermee geconfronteerd worden.
  • Stel bij de volgende concessies de voorwaarde dat het basisniveau van het openbaar vervoer in Overijssel het huidige is. Het ov moet niet verder worden afgebroken, maar moet weer worden opgebouwd. Dat geldt ook voor de buitengebieden.
  • Stel bij de volgende concessie de voorwaarde dat het aantal mensen dat op basis van een uitzendcontract contract in het openbaar vervoer werkt, niet mag stijgen. Inplaats daarvan moet het aantal vaste contracten in het openbaar vervoer meetbaar en merkbaar toenemen.

Lees het volledige rapport hier:

 

 

 

U bent hier