h

Staten unaniem: ‘laat de goederentrein varen’

13 november 2013

Staten unaniem: ‘laat de goederentrein varen’

Al vele jaren is de SP bezig om te voorkomen dat het aantal goederentreinen, vooral met gevaarlijke stoffen, nog verder toeneemt. Door de aanleg van de tweede Maasvlakte zal het aantal treinen toenemen en de SP dringt er al lang op aan om eerst alternatieven volledig te benutten zoals de binnenvaart, kustvaart en de betuwelijn rechtstreeks met Duitsland te verbinden. Om deze koers kracht bij te zetten heeft de SP in de Staten van Overijssel een voorstel ingediend om als provincie zelf een binnenvaartalternatief uit te werken waar we als regio ook economisch profijt van hebben. Unaniem is het voorstel van de SP aangenomen door de Staten.

Zo’n binnenvaart-alternatief kan bijvoorbeeld zijn het realiseren van een water/spoor/weg-overslagterminal in Hengelo, Almelo of Bad Bentheim. Ondernemers in Twente zijn de mogelijkheden daarvoor op die locaties nu aan het onderzoeken. Zo’n overslagterminal betekent dat meer goederen over het water naar Hengelo kunnen worden vervoerd waarna ze verder worden vervoerd over spoor of weg. Dit beperkt de overlast niet alleen aanzienlijk maar biedt ook een economisch voordeel voor de regio in de zin van omzet en werkgelegenheid. Ook een nieuwe binnenvaartroute Zwolle/Kampen - Meppel biedt die kansen.

Marianne Breedijk: “Het ongeluk in Borne vorige week bewijst dat we een toename van het aantal goederentreinen echt moeten voorkomen. En dat we het liefst ook het huidige aantal goederentreinen gaan verminderen. De Staten hebben in het verleden al uitgesproken dat extra goederentreinen alleen mogen rijden als er voldoende maatregelen worden getroffen en met die opdracht wordt er door het college gelobbyd in Den Haag. De SP heeft nu voorgesteld om naast die lobby ook zelf een alternatief te onderzoeken dat uitgaat van meer goederenvervoer over water. Een alternatief waarmee we als provincie niet alleen de overlast beperken maar ook zelf economisch voordeel gaan hebben van meer goederenvervoer. De provincie gaat dit nu helpen uitwerken en zal ondertussen dit als aantrekkelijk alternatief in Den Haag neerleggen. Zo maken we ons deel van de oplossing en kunnen we een toename van goederentreinen helpen voorkomen.”

U bent hier