h

openbaar vervoer

30 oktober 2013

Buslijnen schrappen oud beleid?

De SP is boos op het college van Gedeputeerde Staten omdat zij in de begroting van 2014 buslijnen schrapt op basis van een besluit dat in december nog moet worden genomen. Het college beweert dat zij dat doet op basis van het oude beleid (de OV-tactiek) dat is vastgesteld in 2008 maar de SP is ervan overtuigd dat dat niet het geval is. In december wordt namelijk een nieuwe OV-tactiek vastgesteld door Provinciale Staten en in de begroting 2014 wordt inhoudelijk verwezen naar enkele voorstellen uit die nieuwe OV-tactiek zoals het verlagen van de exploitatiekosten door onder andere inzet van vrijwilligersvervoer. Ook is in de berichtgeving rond de te schrappen lijn 141 door de provincie aangegeven dat de lijn wordt geschrapt omdat het een parallelle lijn is, oftewel een buslijn die parallel loopt met een treinverbinding. In de nieuwe OV-tactiek is het voorstel dat die lijnen zullen worden geschrapt. In de huidige OV-tactiek wordt echter niet over parallelle lijnen gesproken, in tegendeel, daarin wordt juist gepleit dat in principe iedere inwoner van Overijssel zelfstandig moet kunnen reizen en dat er daarom naast de trein ook fijnmazige busverbindingen moeten zijn. 
Lees verder
19 februari 2013

vragen over sociale veiligheid in openbaar vervoer

blzw
De provinciale fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Aanleiding is de overval op een buschauffeur in Zwolle afgelopen zondag, de derde op die lijn in korte tijd. De chauffeurs voelen zich steeds onveiliger en vragen Syntus om meer maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten. Zo willen ze graag meer toezichthouders en minder geld in de bus. Ook landelijk vraagt FNV aandacht voor de onveiligheid in het openbaar vervoer omdat zij merken dat daar steeds vaker op bezuinigd wordt bij vervoerders en overheden.

Lees verder
11 juli 2012

SP Overijssel: meer oplaadpunten OV-chipkaart

ovchns
De fractie van de SP in Overijssel zal woensdag in provinciale staten voorstellen om te zorgen voor meer oplaadpunten voor de OV-chipkaart in de provincie. Met name in het buitengebied en buitenwijken van steden wonen veel mensen die nergens in de buurt hun kaart kunnen opladen.
 

Lees verder
10 februari 2012

meldpunt ROOD SEIN

brsgr

De SP heeft een meldpunt ROOD SEIN geopend waarop mensen kunnen melden welke problemen ze ervaren met de goederentreinen. Problemen van nu maar ook problemen die ze verwachten als de geplande uitbreiding van het aantal goederentreinen doorgaat. Het meldpunt is geopend om de minister ervan te doordringen dat een toename van het aantal goederentreinen over grotendeels bestaand spoor niet gewenst en niet verantwoord is. In het kader van de actie "Laat de goederentrein varen" heeft de SP in 2010 al ruim 4000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Als gevolg daarvan is er een onderzoek gestart naar alternatieven zoals de binnenvaart en de kustvaart. Medio 2012 gaat de minister deze alternatieven beoordelen. Het meldpunt is te vinden op de website: www.laatdegoederentreinvaren.nl

Lees verder
21 december 2011

Heilig asfalt verdrukt OV

De coalitiepartijen gaan flink investeren in asfalt en dan met name in de hoofdtransportassen. Een deel van die investeringen betreft nota bene rijkswegen waar de Provincie helemaal niet over gaat. Een ander deel gaat naar het verhogen van de snelheid naar 100 km per uur. Al bij het coalitieakkoord en de perspectiefnota heeft de SP aangegeven dat we het niet eens zijn met die eenzijdige grote investering in asfalt, zeker niet gezien de grote bezuinigingen op bijvoorbeeld natuur en sociaal beleid waar we ons voor gesteld zien.

Lees verder
15 juni 2011

OV gestript?

Tijdens de Statenvergadering heeft de SP vragen gesteld over de afschaffing van de strippenkaart. 30 Juni is de laatste dag dat de strippenkaart in Overijssel gebruikt kan worden.

Lees verder
26 januari 2011

OV offensief voor Overijssel

ba65gmdb
Succesvolle actie SP voor gratis busvervoer voor ouderen in Hengelo

Lees verder
26 januari 2011

NIEUWE KRAAK IS FAILLIET OV-CHIPKAART

Het verder opdringen van de OV-Chipkaart moet volgens SP-Kamerlid Farshad Bashir onmiddellijk worden gestopt na nieuwe problemen met de beveiliging van de kaart.

Lees verder
7 december 2010

Investeer in de Vechtdallijnen!

wacht

De SP wil dat de regering fors gaat investeren in het verbeteren van het regionale spoor. SP-Kamerlid Farshad Bashir: “De regering wil volgend jaar 300 miljoen minder uitgeven aan spooronderhoud, terwijl de kwaliteit van het spoor op sommige trajecten nog echt belabberd is. Vooral bij enkele regionale spoorlijnen is het huilen met de pet op. Wij komen dan ook met een voorstel om 300 miljoen extra uit te geven komend jaar aan het verbeteren van de kwaliteit van enkele regionale spoorlijnen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier