h

Nieuwe koers voor OV betekent afbouw openbaar vervoer

13 mei 2016

Nieuwe koers voor OV betekent afbouw openbaar vervoer

Woensdag heeft Provinciale Staten een nieuwe visie op openbaar vervoer vast gesteld. Met deze visie wil de provincie het openbaar vervoer verder afbouwen. Gekozen is voor een kernnet van enkele spoorlijnen en slechts drie buslijnen. Alle andere buslijnen zijn vogelvrij. Bij minder dan 8 reizigers kan een buslijn worden opgeheven. Onzekerheid dus voor inwoners en reizigers. En dat terwijl betrouwbaarheid de belangrijkste factor is voor mensen die met het openbaar vervoer reizen.

De SP is het niet eens met deze visie. Het openbaar vervoer zou een sleutelrol moeten vervullen in de mobiliteit, met het doel meer reizigers te trekken. Hiervoor is een hoge frequentie en betrouwbaarheid, een aantrekkelijke prijs en een goede kwaliteit nodig. Doordat meer reizigers dan gebruik van maken van het openbaar vervoer, is er minder autoverkeer, nemen mensen meer en makkelijker deel aan de samenleving en profiteert het milieu, ook in de stad. Doordat er meer reizigers zijn wordt het openbaar vervoer efficiënter en dus ook betaalbaarder.

Het Koersdocument OV gaat precies in de omgekeerde richting: het stuurt juist aan op het vervangen van het collectieve vervoer door de auto, ook in de steden. Dit leidt niet alleen tot meer congestie, meer vervuiling en meer tijdverlies, maar ook tot kapitaalvernietiging . Veel voorzieningen, die in sommige gevallen nog moeten worden aangelegd zoals het nieuwe busstation en de busbrug in Zwolle, zullen er straks misschien wel akelig leeg bij staan.

Bovendien zal straks een grote groep mensen tussen wal en schip belanden. SP-Statenlid Marianne Breedijk: “Er wordt in het koersdocument wel heel makkelijk verwezen naar de auto en de e-bike als alternatief. Maar er zijn natuurlijk vele vele mensen die geen e-bike kunnen betalen of überhaupt niet kunnen fietsen en mensen die geen auto kunnen of willen rijden. Voor hen vervalt met dit koersdocument langzaam maar zeker de mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen.”

Het openbaar vervoer wordt niet beter en ook niet goedkoper door dit koersdocument. Door zoveel te schrappen in het aanbod, zal het resterende openbaar vervoer alleen maar inefficiënter worden. Immers, steeds minder mensen zullen het kunnen bereiken, steeds minder mensen zullen het kunnen betalen - want de prijs zal omhoog gaan - en door de onbetrouwbaarheid van het voor- en natransport zullen ook steeds minder mensen ervoor kiezen. En minder reizigers betekent minder opbrengsten.

En bezuinigen door het vervangen van bestaande lijnen door buurtbusjes met vrijwillige chauffeurs is onwenselijk en ook niet toegestaan. Dit valt namelijk onder de definitie van werkverdringing. Chauffeur is een beroep dat een fatsoenlijk loon verdient en de SP vindt het geen pas geven om via de ene deur miljoenen te investeren in het creëren van werkgelegenheid en via de andere deur werkgelegenheid af te breken.

Een andere reden waarom de SP niet heeft ingestemd met het Koersdocument is dat het geen enkele duidelijkheid geeft over waar de inwoners van Overijssel aan toe zijn. De motie van de SP waarin wordt oproepen om zo snel mogelijk dit koersdocument uit te gaan werken in concrete doelen, indicatoren en criteria werd helaas niet aangenomen. De SP heeft wel een amendement mee ingediend dat zorgt voor meer duidelijkheid en voor meer invloed van provinciale staten op de uitwerking van het koersdocument.

Zie ook:

U bent hier