h

Heilig asfalt verdrukt OV

21 december 2011

Heilig asfalt verdrukt OV

De coalitiepartijen gaan flink investeren in asfalt en dan met name in de hoofdtransportassen. Een deel van die investeringen betreft nota bene rijkswegen waar de Provincie helemaal niet over gaat. Een ander deel gaat naar het verhogen van de snelheid naar 100 km per uur. Al bij het coalitieakkoord en de perspectiefnota heeft de SP aangegeven dat we het niet eens zijn met die eenzijdige grote investering in asfalt, zeker niet gezien de grote bezuinigingen op bijvoorbeeld natuur en sociaal beleid waar we ons voor gesteld zien.

Marianne Breedijk: “De groeiende mobiliteit wordt door de coalitiepartijen blijkbaar opgevat als natuurverschijnsel waarvoor we nu eenmaal veel meer asfalt moeten neerleggen. De SP is van mening dat dat het helemaal geen natuurverschijnsel is maar iets wat gewoon oorzaken heeft die je ook zou kunnen, en volgens ons ook zou moeten, aanpakken. Het gesleep met goederen en de steeds grotere afstanden die voor woon-werkverkeer worden afgelegd, zijn namelijk niet meer van deze tijd. Het levert meer en meer luchtvervuiling op, trillingshinder, verstoring van natuur en milieu en bovenal: we zitten met z’n allen zinloos uren in de file, allemaal tijd die we ook met ons gezin aan de keukentafel door hadden kunnen brengen.

De SP vindt dat voor een goede bereikbaarheid de oorzaken moeten worden aangepakt. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen de schaalvergroting en de marktwerking in de publieke sector aan banden te leggen en bijvoorbeeld de ‘onzichtbare’ kosten voor asfalt en milieuschade te gaan doorberekenen in de prijs van een product. Anderzijds kan er meer geïnvesteerd worden in het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer en van fietspaden zodat dat werkelijk alternatieven biedt voor de auto. En dat zouden we hier in de provincie kunnen regelen.”

U bent hier