h

Buslijnen schrappen oud beleid?

30 oktober 2013

Buslijnen schrappen oud beleid?

De SP is boos op het college van Gedeputeerde Staten omdat zij in de begroting van 2014 buslijnen schrapt op basis van een besluit dat in december nog moet worden genomen. Het college beweert dat zij dat doet op basis van het oude beleid (de OV-tactiek) dat is vastgesteld in 2008 maar de SP is ervan overtuigd dat dat niet het geval is. In december wordt namelijk een nieuwe OV-tactiek vastgesteld door Provinciale Staten en in de begroting 2014 wordt inhoudelijk verwezen naar enkele voorstellen uit die nieuwe OV-tactiek zoals het verlagen van de exploitatiekosten door onder andere inzet van vrijwilligersvervoer. Ook is in de berichtgeving rond de te schrappen lijn 141 door de provincie aangegeven dat de lijn wordt geschrapt omdat het een parallelle lijn is, oftewel een buslijn die parallel loopt met een treinverbinding. In de nieuwe OV-tactiek is het voorstel dat die lijnen zullen worden geschrapt. In de huidige OV-tactiek wordt echter niet over parallelle lijnen gesproken, in tegendeel, daarin wordt juist gepleit dat in principe iedere inwoner van Overijssel zelfstandig moet kunnen reizen en dat er daarom naast de trein ook fijnmazige busverbindingen moeten zijn. 
 
Het college loopt met deze bezuinigingen vooruit op de discussie in Provinciale Staten in december en het is dus de vraag wat er dan nog te kiezen valt als de richting waarin bezuinigd wordt nu al in de begroting wordt vastgelegd. Provinciale Staten beslissen op 13 november over de begroting 2014.
 
uitzending RTV Oost:

U bent hier