h
18 september 2007

Verslag meldweek sociale werkvoorziening in Overijssel

Begin april 2007 organiseerden de SP-afdelingen in Overijssel een meldweek voor de werknemers in de sociale werkvoorziening. Reacties als bovenstaand, werden veel gehoord.Het initiatief voor de meldweek werd genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Larcom in Ommen, waarbij werknemers, woonachtig in Hellendoorn, gedwongen werden in Nijverdal te gaan werken.

Lees verder
17 september 2007

De zaak Yildirim

Als toelichting op de ophef rondom de eerste kamerzetel van Düzgün Yildirim volgt hier een persoonlijke verklaring van de waarnemend fractievoorzitter in de Staten, Jean Rouwet.

Lees verder
11 september 2007

Europa, waar ligt uw grens?

Onder de titel “Europa, waar ligt uw grens?” organiseert Stichting Agora Europa in samenwerking met het Bureau Europees Parlement Den Haag (en in Enschede ook de Saxion Hogeschool en de TC/Tubantia) een zestal burgerfora over de toekomst van Europa in Nederland. Op 19 september wordt de SP vertegenwoordigd door Europarlementarier Kartika Liotard.

Lees verder
31 juli 2007

Tweede Kamerlid Jansen bezoekt Overijssel

Maandag bracht Tweede Kamerlid Paulus Jansen een werkbezoek aan de woningcorporatie het Saalien in Raalte. Na een kennismakingsgesprek brachten de parlementariër en Statenlid Jean Rouwet een bezoek aan de woonzorginstelling de Averberg in Olst. vervolgens kregen zee een rondleiding door het nieuwe kulturhus in Olst, volgens Rouwet "een prachtig resultaat" van intensieve samenwerking tussen de woningcorporatie, de gemeente en vele plaatselijk instellingen en verenigingen. Daarna bezochten zij een mooi voorbeeld van woningrenovatie en van herstucturering in Wijhe. De dag werd afgesloten in de voor jongerenhuisvesting verbouwde boerderij in Herxen. Daar werd onder andere ook gesproken over een mogelijke fusie tussen de beide Sallandse woningcorporaties.

Lees verder
22 juli 2007

Wisseling in fractie

Willy Lourenssen (52) uit Raalte treedt toe tot de SP-fractie van de provinciale staten van Overijssel. In oktober verwacht hij te worden geïnstalleerd als statenlid. Hij neemt de plaats in die is vrijgekomen door het terugtreden van Frances Leusink uit Enschede.

Lees verder
16 juli 2007

SP vraagt inwoners Overijssel mening over toekomst energiebedrijven

Onder het motto 'Nusent? Nu niet! Nooit niet!' brengt de SP in Overijssel de voorgenomen fusie van de twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon onder de aandacht van de energiegebruikers.
In alle grotere plaatsen in Overijssel zullen de inwoners gevraagd worden een handtekening te zetten onder de oproep om de energievoorziening in overheidshanden te houden. Immers, meer en meer komen we met de energievoorziening in de kou te staan.

Lees verder
26 juni 2007

Statenleden brachten ongewild rel op gang

ZWOLLE (Bron: De Stentor) - Teleurstelling. Het klinkt door in de stem van Jelma Wiegersma, Statenlid voor de SP in Overijssel. "Waar zijn we in beland? Als fractie, als partij en als mens?" De Statenfractie kwam gisteravond bijeen voor overleg.

Lees verder
7 juni 2007

Stemverklaring inzake Innovatieroute Twente

Met verbazing heeft de SP fractie kennis genomen van het voorstel van GS betreffende de voortgang en financiering Innovatieroute Twente om voor de uitvoering in 2007 € 3,5 miljoen van uit de Ontwikkelingsreserve voor de Innovatieroute Twente beschikbaar te stellen. Dit omdat de regio op dit moment nog geen middelen beschikbaar heeft. De bestuurlijke afstemmingsprocedures zouden daardoor de uitvoering van de projecten, die door het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn voorbereid, dreigen te vertragen.

Lees verder
27 mei 2007

Vragen over het aankomende Generaal Pardon

In Overijssel zijn volgens VluchtelingenWerk Overijssel op het moment tussen de 2000 en 3000 asielzoekers die in aanmerking komen voor een generaal pardon. Precieze aantallen zijn hierover helaas niet bekend. In Den Haag wordt gesproken over de precieze voorwaarden waaraan een asielzoeker moet voldoen wil hij uiteindelijk een A-status krijgen.

Lees verder
27 mei 2007

SP stelt vragen rond wachtlijsten Jeugdzorg

Door recente publicaties zijn we geïnformeerd over het feit dat er opnieuw sprake is van toenemende wachtlijsten binnen de Jeugdzorg. Daarbij bleek dat de provincies het door het ministerie extra beschikbaar gestelde budget niet hebben ingezet voor de noodzakelijke zorg voor de jeugd.

Lees verder

Pagina's