h
30 januari 2007

Zwolle de straat op voor kunst en cultuur

Op initiatief van SP Zwolle werd vanavond een protestdemonstratie voor het stadhuis gehouden onder het motto 'Geef De Stad Als Theater een eerlijke kans'. Op het Grote Kerkplein protesteerden zo'n 200 Zwollenaren voor het behoud van het festival. Het gemeentebestuur draaide eerder op advies van de commissie podiumkunsten de subsidiekraan dicht. De Stad Als Theater zou niet onderscheidend genoeg zijn en te weinig mensen van buiten Zwolle trekken.

Lees verder
29 januari 2007

Eerste verkiezingsborden beplakt

Na eventjes weggeweest te zijn, staan ze er allemaal weer: de verkiezingsborden. Zo zonder posters zien ze er toch een stuk minder leuk uit, dachten verschillende SP-afdelingen in Overijssel ongetwijfeld. Daarom hangt de SP er alweer als eerste, met geïmproviseerd postermateriaal, op de echte verkiezingsposters is het nog heel even wachten…

Lees verder
28 januari 2007

Vragen over aanpak gevaarlijke bedrijven

Op 17 januari 2007 jl. hebben we via de pers mogen vernemen dat de provincie Overijssel in samenwerking met de huidige minister een nieuwe beleid heeft ontwikkeld voor de aanpak van gevaarlijke bedrijven. Provinciale staten is al enige jaren in debat met het college, waarbij wordt gepleit voor een beter beleid om het veiligheidsrisico te kunnen verkleinen en aanpakken. Het college heeft telkens weer aangegeven dat we er als provincie goed voorstonden en er geen reden tot aanscherping van het beleid op dat gebied noodzakelijk zou zijn. Mede hierdoor is de SP-fractie er nogal verbaasd over dat het college, nu vlak voor de statenverkiezingen, samen met de minister pleit voor een beter beleid! Deze ontwikkeling geeft ons meer reden tot twijfel over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren.

Lees verder
28 januari 2007

Uitnodiging SP aan provinciale politiek voor filmavond

De opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat als gevolg van het broeikaseffect hebben de afgelopen jaren geleid tot verhitte discussies. Het is met name de voormalige vice-president van Amerika, Al Gore, die de problematiek aan de orde heeft gesteld en wereldwijd lezingen heeft gehouden over het broeikaseffect en de klimaatverandering. Over deze kruistocht van Al Gore is door Davis Guggenheim een film gemaakt met als titel An Inconvenient Truth ‘De ongemakkelijke waarheid’. Daarin worden aan de hand van de meest recente, wetenschappelijke inzichten en statistische gegevens de gevolgen van het broeikaseffect in beeld gebracht.

Lees verder
27 januari 2007

SP op 7 maart de grootste?

Volgens een peiling in opdracht van het Debatcentrum Overijssel, zal de SP bij de komende verkiezingen de grootste partij van Overijssel worden. Daarnaast blijkt dat inwoners van Overijssel het belangrijk vinden dat de overheid aandacht besteedt aan een gezonde economie met voldoende werkgelegenheid én aan goede zorg voor zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden. Dat blijkt uit een peiling via internet onder circa 400 inwoners van Overijssel. De peiling werd deze week uitgevoerd door bureau Ruigrok-Netpanel.

Lees verder
14 december 2006

SP uitgesproken tégen komst vliegveld - vóór breed maatschappelijk debat

In de statenvergadering van woensdagavond heeft de Overijsselse politiek besloten een volgende stap te zetten in de realisatie van vliegveld Twente. Dit gebeurde door middel van een voorstel dat de aankoop van 500 hectare grond bij Enschede mogelijk moet maken. De SP stemde tegen het voorstel, omdat de partij uitgesproken tegen de komst van een luchthaven is. Daarom werd er ook tegen het maken van een milieu-effectrapportage gestemd. Een voorstel van de SP om een breed maatschappelijk debat te stimuleren, haalde geen meerderheid.

Lees verder
17 november 2006

Düzgün Yildirim weer in debat

Fractievoorzitter Düzgün Yildirim, nummer 28 op de kieslijst van de SP, had woensdag 16 november een drukke dag. ’s Middags werd er op de Hogeschool Windesheim gedebatteerd met andere kandidaten voor de Tweede Kamer, maar ook ’s avonds wachtte er een debat voor de Zwolse kandidaat. Maandagavond is op Omroep Zwolle het laatste debat terug te zien.

Lees verder
9 november 2006

Düzgün Yildirim bepleit een beter Overijssel

In het debat afgelopen woensdag over de begroting voor 2007, hield SP-fractievoozitter Düzgün Yildirim een indrukwekkend pleidooi voor een beter Overijssel. Hier is zijn betoog nog eens na te lezen.

Lees verder
7 november 2006

"Verbeter positie van illegalen in Overijssel"

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 8 november, zal de SP een motie indienen om de positie van illegalen en daklozen in Overijssel te verbeteren. De provincie moet deze groepen in kaart brengen en concrete maatregelen nemen voor een humaan en veilig Overijssel.

Lees verder
6 november 2006

SP wil opheldering over verkoop overheidsaandelen WAVIN

Op 11 oktober 2006 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVIN BV door de provincie Overijssel. Dat naar aanleiding dat het CDA, PvdA en VVD college van de Gedeputeerde Staten (GS) medio 2005 hebben besloten om de aandelen van de provincie in WAVIN te verkopen. Tijdens de bespreking van de verkoop van aandelen is echter gewezen op onvoldoende informatie om een volledig oordeel hierover te vellen. Ondanks dit feit heeft het college van GS toch besloten om de verkoop door te zetten.

Lees verder

Pagina's