h
17 november 2007

Luchthaven Twente open voor kleine luchtvaart

De SP fractie heeft met genoegen kennis genomen van het feit, dat er na het vertrek van de militairen per 31 december van dit jaar geen doorstart van een commercieel geëxploiteerde luchthaven in Twente zal plaatst vinden. Alle aandacht en tijd kan nu gericht worden op de ontwikkeling van het gebied tot het groene hart van Twente op basis van de vele aangedragen alternatieven. Daar zal Twente echt van opknappen.

Lees verder
16 november 2007

SP-bijdrage aan de algemene beschouwingen

Bij de behandeling van de Begroting voor 2008 heeft de fractie van de SP een drietal moties ingediend. Eén over buitenspeelgelegenheid voor kinderen. De SP wil dat in de prestatieafspraken met de gemeentes wordt vastgelegd, dat er voor alle bouwplannen 3% speelruimte als norm in de bestemmingsplannen wordt opgenomen. Een tweede motie gaat over het ook in Overijssel invoeren van gratis openbaar vervoer voor ouderen buiten de spits. De derde motie vraagt de provincie om bij het kabinet aan te dringen op structurele verhoging van de minimuminkomens.

Lees verder
4 november 2007

Harry van Bommel in Hengelo

Op 12 november opent het Europese kenniscentrum in Hengelo haar deuren! Op deze openingsavond zal SP-buitenlanddeskundige Harry van Bommel een lezing houden over Europa en de rol die Nederland daarin zal moeten vervullen.

Lees verder
27 oktober 2007

Nieuwe Bezems: bijdrage Eric Smeenk

Tijdens de vergadering van de provinciale staten van 24 oktober is het beleidsprogramma Jeugdbeleid Overijssel 2008-2011 ‘Nieuwe Bezems’ aangenomen. Sp'er Eric Smeenk spreekt zijn waardering uit voor dit plan, maar geeft aan dat er nog wel een aantal verbeteringen nodig blijft. Hier volgt zijn volledige bijdrage.

Lees verder
27 oktober 2007

Willy Lourenssen in de staten

Woensdag 24 oktober werd Willy Lourenssen uit Raalte geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten van Overijssel.

Lees verder
24 oktober 2007

Varkensflats Stapelgek, verslag van een werkbezoek in Overijssel

"Schaalvergroting betekent meer investeren en meer werk, en ik zit niet om meer werk verlegen. Ik wil ook graag naast werk nog tijd voor wat anders overhouden. Naast boer ben ik ook nog gewoon vader, en een bewoner, die wil genieten van het landelijk wonen hier." Egbert, melkveeboer in Middel haalt het punt een paar keer naar voren en slaat daarmee de spijker op zijn kop. We zijn op bezoek bij een groep bezorgde boeren en bewoners in de omgeving van Olst Wijhe waar zogenaamde LOG’s (Landbouwontwikkelingsgebieden) zijn gepland.

Lees verder
22 oktober 2007

SP Eerste Kamerlid Smaling op bezoek in Olst en Marle: “Varkensflats Stapelgek!”

Maandagmiddag 22 oktober bezoekt hoogleraar Duurzame Landbouw Eric Smaling boeren in Olst/ Wijhe en Marle om met ze te spreken over de intensiveringsplannen in de zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s).

Lees verder
18 oktober 2007

Eerste reactie SP op provinciebegroting 2008

In een eerste reactie op de provinciale begroting spreekt de SP-fractie haar blijdschap uit dat ook de alternatieven voor de luchthaven Twente serieus worden bekeken. Helaas is dit een van de weinige lichtpuntjes. De fractie maakt zich vooral zorgen over de toenemende woningnood en de komst van megastallen ophet platteland.

Lees verder
12 oktober 2007

Varkensflats? Stapelgek!

Met vele tientallen waren ze naar het provinciehuis gekomen. Inwoners van Vroomshoop, Westerhaar, Vriezenveen, Hellendoorn en Wierden om te protesteren tegen de mogelijke komst van megastallen voor tienduizenden varkens en honderdduizenden kippen in hun woonplaatsen.

Lees verder
2 oktober 2007

Fusie Nusent: Nu niet, ook nooit niet?

De energiebedrijven Essent en Nuon zullen niet fuseren. De twee energiebedrijven konden het niet eens worden over de machtsverhoudingen na de fusie. Dat maakten de bedrijven een paar weken geleden bekend.

Lees verder

Pagina's