h
11 augustus 2006

ROOD blijft ook in zomermaanden actief

Ook dit jaar werd het wijkfeest in Assendorp te Zwolle met succes gevierd. ROOD, jongeren in de SP, deed hieraan actief mee. Hun aanwezigheid viel de bezoeker vooral op door actieve deelname aan het elastiekspringen. ROOD is deze week ook actief rond de oorlog in het Midden-Oosten, deze actie is op hun website te volgen.

Lees verder
26 juli 2006

SP: Akzo-Nobel zelf verantwoordelijk voor veilig afvoeren van 140 ton kwik

De fractie van de Socialistische Partij in Provinciale Staten van Overijssel heeft bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie schriftelijke vragen gesteld over de ontmanteling van de chloorfabriek van Akzo-Nobel in Hengelo. De SP wil van het college van GS weten of het juist is dat de provincie het waterschap Regge en Dinkel heeft opgeroepen een gedoogvergunning te verlenen aan Akzo, 'terwijl het bedrijf niet kan garanderen dat er bij de sloop van de chloorfabriek meer kwik in het afvalwater wordt geloosd dan is toegestaan?'

Lees verder
17 juli 2006

Werk en denk mee aan een beter Overijssel

De SP is al druk bezig met haar verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen van 2007. Een aantal conceptstukken zijn al geschreven onder de naam ‘Een beter Nederland begint in Overijssel’. Regelmatig komt er een groepje bijeen om deze stukken te beoordelen en verder te ontwikkelen. De SP doet haar best om goed te verwoorden wat er speelt onder de Overijsselaren. U kunt daarbij helpen! Stuur uw ideeën en kritiek op naar overijssel@sp.nl.

Lees verder
5 juli 2006

ROOD Hengelo van start met debatavond

Overijssel heeft haar tweede ROOD-groep; na Zwolle is de jongerenorganisatie van de SP nu ook in Hengelo actief. De nieuwe club begon op de avond van 28 juni met een politiek café, speciaal voor jongeren. Er werd gedebatteerd over de thema's 'vrijheid', 'over de grens' en 'democratie'. Ronald van Raak, Eerste-Kamerlid voor de SP, leidde de discussies.

Lees verder
30 juni 2006

SP Overijssel viert Roze Zaterdag in Zwolle mee

Roze Zaterdag is de Nederlandse variant van het wereldwijde Gay Pride. Ieder jaar wordt Roze Zaterdag in een andere stad gevierd. Zo'n 50.000 mensen bezochten afgelopen zaterdag de Roze Zaterdag in Zwolle, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar in Nijmegen. Het hoogtepunt was de traditionele parade door de binnenstad, waarbij het oorspronkelijke karakter van protest naar de achtergrond werd verdrongen door een uitbundig feestende menigte.

Lees verder
26 juni 2006

Perspectiefnota 2007 krijgt geen steun van SP

In de statenvergadering van woensdag 21 juni heeft de SP tegen de Perspectiefnota 2007 gestemd. Wel werden – op twee na – alle moties en amendementen van de andere partijen gesteund. De moties van de SP zelf haalden geen meerderheid.

Lees verder
20 juni 2006

SP: bouw woningen voor iedereen!

Door verschillende “aanjaag-projecten” heeft de provincie haar kwantitatieve doelstellingen voor de woningbouw van 2005 gehaald. De actieve rol die het provinciebestuur vervult in de stimulatie van de woningbouw stelt de SP op prijs. Maar omdat de woningnood aanhoudt, roept de SP op tot nog meer – goedkope – woningbouw.

Lees verder
20 juni 2006

SP wil gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

Bij de bespreking van de Perspectiefnota voor 2007 aanstaande woensdag, zal de SP een motie indienen die tot een onderzoek moet leiden naar de mogelijkheden en kosten van gratis openbaar vervoer voor ouderen boven de 65. Het gaat om kosteloos reizen buiten de spitstijden.

Lees verder
16 juni 2006

"Decentraliseer Jeugdzorg naar gemeenten"

De Statenfractie van Socialistische Partij zal op woensdag 21 juni tijdens de bespreking van de ‘perspectiefnota; een beleidsdocument voor 2007’ een motie indienen waarbij wordt gepleit voor een onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden om de uitvoering van de jeugdzorg over te dragen aan de gemeenten.

Lees verder
13 juni 2006

SP slaat dinertje met minister af

Op maandag 26 juni brengt Agnes van Ardenne, minister van Ontwikkelingssamenwerking, een werkbezoek aan Overijssel. Op het programma staat onder andere een diner met vertegenwoordigers uit de provinciale politiek. Ook de SP is uitgenodigd om te tafelen met de minister, maar slaat deze uitnodiging af.

Lees verder

Pagina's