h
9 november 2015

SP Overijssel wil aanvalsplan tekort sociale huurwoningen

Foto: SP

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat het college van Gedeputeerde Staten in overleg treedt met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke partners om met een oplossing te komen voor het tekort aan sociale huurwoningen. Overijssel kampt met lange wachtlijsten en door het grote aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt zal de druk op de sociale huursector alleen maar groter worden. De SP wil daarom dat het provinciebestuur op korte termijn met een aanvalsplan komt, waarbij voor iedere sociale huurwoning die extra gecreëerd wordt voor een statushouder, er minstens één extra woning voor andere actief woningzoekenden beschikbaar komt. Aanstaande woensdag zal de SP fractie tijdens de Statenvergadering hiervoor een motie indienen.

Lees verder
3 november 2015

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

Foto: SP

De Overijsselse Statenfractie van de SP kiest voor een brede aanpak van de asbestsanering. Voor 1 januari 2024 moet in heel Nederland al het asbest van de daken zijn. De SP wil graag een stapje verder gaan door al het asbest te saneren, dus ook de bodem rondom gebouwen die door erosie van asbest vervuild is. De brede aanpak asbestsanering heeft een aantal grote voordelen; Het gezondheidsrisico daalt aanzienlijk t.o.v. sanering van enkel daken, het levert nieuwe banen op o.a. in de bouwsector en door het plan duurzaam uit te voeren dalen de kosten.
Dinsdag 3 november werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen (SP/D66) waarmee de voortrekkersrol van de provincies Limburg en Overijssel bekrachtigd werd. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling roept op om het lokale initiatief te gebruiken voor de landelijke aanpak.

Lees verder
14 oktober 2015

SP Statenleden brengen soep naar AZC

Foto: SP

In het AZC Schalkhaar, een COA vestiging, leven 50 mannen al tussen de drie en vijf maanden op een basketbalveldje. Geen privacy, 25 stapelbedden met een stalen kast op de kopse kant. De koude wind die tussen de kieren door waait en slechts een dun dekentje als wapen tegen deze kou. Geen oven, geen magnetron, geen gasstel aanwezig om de bevroren maaltijd eetbaar te maken. En een wc en douche in een container buiten. De zwaarste criminelen hebben het veel beter dan deze mensen, die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld en huis en haard en vrouw en kinderen hebben moeten achterlaten. En dat terwijl ondertussen het beeld is ontstaan dat vluchtelingen direct een huis, een baan en €4000 per maand krijgen in plaats van €57 per week. 

Lees verder
28 september 2015

In memoriam: Nol Graas

Foto: SP
Lees verder
12 september 2015

SP wil dat provincie zich inzet voor goede inpassing spoorkruising Zwolle

Afgelopen woensdag werd de motie waarin de SP en de PvdA Gedeputeerde Staten opriepen om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe spoorkruising in Zwolle unaniem aangenomen. Voor de kruising tussen Zwolle en Herfte zijn drie varianten in beeld die elk een grote impact hebben voor Zwolle. Met name de vorm en de plek (de ruimtelijke inpassing) van de vrije kruising hebben veel gevolgen. Deze gevolgen moeten worden afgewogen tegen de voordelen voor de reistijd.

Lees verder
11 september 2015

SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks: TTIP en CETA bedreiging voor de provinciale democratie

De Partij voor de Dieren diende woensdag 9 september samen met de SP en GroenLinks een motie in tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Reden hiervoor is dat de zeggenschap en beleidsruimte van provinciebesturen mogelijk door TTIP en CETA worden beperkt. Nieuwe en bestaande regelgeving, ook op decentraal niveau, zal worden getoetst, en mogelijk verworpen, door een ondemocratisch en technocratisch comité. Vrijhandelsakkoorden moeten geen instrumenten zijn om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen.

Lees verder
4 september 2015

SP wil versnelde aanpak verwijderen asbest

Foto: SP

Er was veel belangstelling voor de expert-meeting over asbest die woensdagmiddag 2 september door SP Statenlid Harry Broekhuijs werd georganiseerd. Broekhuijs had een aantal deskundigen uitgenodigd om met Statenleden in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de sanering van asbest te versnellen. Asbest vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Bij brand, maar ook door erosie komen asbestvezels in de omgeving terecht. De verontrustend hoge concentraties asbestvezels in de grond rond asbestdaken en de maatschappelijke kosten van asbestvervuiling maken onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk.

Lees verder
31 augustus 2015

Eric Smaling stelt vragen over incident Urenco

Donderdag 27 augustus heeft er een incident plaatsgevonden in een productiehal van Urenco in Almelo. Eric Smaling, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft hier vragen over gesteld aan minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen.

Lees verder
27 augustus 2015

Ga mee naar de Red de Zorg demonstratie

De FNV organiseert op zaterdag 12 september een grote Red de Zorg demonstratie. Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. Hierdoor krijgen honderdduizenden mensen niet de zorg die ze nodig hebben. Verzorgingshuizen moeten sluiten en thuiszorgmedewerkers worden ontslagen. Er is steeds minder geld voor hulpbehoevende ouderen, gehandicapten, jongeren die in de knel zitten en mensen die psychiatrische hulp nodig hebben. De SP vindt net als de FNV dat de bezuinigingen op de zorg van tafel moeten.

Lees verder
9 juni 2015

SP: snel informatie over stand van zaken en rol NS bij aanbesteding regionale spoorlijnen

De SP in Overijssel wil dat Provinciale Staten zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanbesteding van de regionale spoorlijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Ook wil ze van het college horen welke invloed de recente ontwikkelingen rond het gedrag van de NS bij aanbestedingen daarop (kunnen) hebben. Als blijkt dat er ook bij deze aanbesteding twijfels zijn over het handelen van NS, dan moet de aanbesteding wat de SP betreft worden uitgesteld totdat daar duidelijkheid over is.

Lees verder

Pagina's