h

SP stelt vragen over vergunning NX Filtration

20 april 2023

SP stelt vragen over vergunning NX Filtration

In navolging van de Hengelose SP heeft de Overijsselse SP-fractie schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen vestiging van NX Filtration in Hengelo Zuid. De SP maakt zich net als o.a. waterbedrijf Vitens grote zorgen over het grote gebruik van grondwater door dit bedrijf.

Er is in de regio Twente nu al sprake van droogte en volgens het RIVM moet op korte termijn actie worden ondernomen om te zorgen dat er in 2030 nog voldoende drinkwater beschikbaar is. NX Filtration zal bij haar productieproces gebruik maken van grote hoeveelheden water. Niet alleen gezuiverd rioolwater, maar ook water uit het Twentekanaal en grote hoeveelheden drinkwater uit de grond. Voor dat laatste is een vergunning van de provincie nodig.

Voor de SP is schoon drinkwater een basisvoorziening die ten aller tijden gerarandeerd moet worden. Dit mag dan ook nooit in gevaar komen door de belangen van commerciele bedrijven.

De SP wil van het college weten of zij van plan zijn die vergunning te verlenen ondanks de toenemende drinkwatertekorten en de grote bezwaren die o.a. door Vitens zijn geuit. Ook vraagt de fractie zich af of er dus niet een veel betere plek voor dit bedrijf te vinden is in een regio met meer water.

De vragen die de SP in Hengelo gesteld heeft vindt u hier.

U bent hier