h
8 maart 2016

Associatieverdrag met Oekraïne: een slecht idee

Foto: SP

Dankzij een initiatief van het burgercomité-EU hebben we op 6 april de kans om ons in een raadgevend referendum uit te spreken over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit verdrag wordt ons voorgeschoteld als uitsluitend een handelsverdrag met economische voordelen voor beide partijen. Het associatieverdrag gaat echter over veel meer dan alleen handel en brengt grote risico’s met zich mee.

Lees verder
25 februari 2016

SP-voorstel voor onderzoek naar behoefte sociale huurwoningen aangenomen

Foto: Paulien Wilkinson

De SP wil dat er wat gedaan wordt aan het tekort aan betaalbare huurwoningen in Overijssel. Daarom heeft de SP samen met de PvdA, GroenLinks, 50plus en de Partij voor de Dieren, een voorstel ingediend, waardoor in het onderzoek naar woonbehoefte dat de gemeenten elke twee jaar moeten doen ook specifiek gekeken zal worden naar de behoefte aan sociale huurwoningen.

Lees verder
15 februari 2016

Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks: Stop op intensieve veehouderij

Het provinciebestuur van Overijssel wil de huidige grens voor maximale grootte van stallen in de intensieve veehouderij loslaten. Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks, zijn het daar niet mee eens. Komende woensdag, tijdens de vergadering van Provinciale Staten, dienen deze partijen daarom voorstellen in die een gezonde landbouw beogen. Kortom: een stop op de intensieve vee-industrie.

Lees verder
21 januari 2016

De SP is voor een duurzaam veilige N35

De SP vindt het te vroeg om nu al 29 miljoen toe te zeggen voor de grootse aanpak van kruispunt Bos, zonder een goede begroting, een sluitende financiering en voldoende inzicht in de effecten op de omgeving. Als er al 29 miljoen beschikbaar is voor de N35, zou de SP dat liever toevoegen aan de al beschikbare 15 miljoen voor maatregelen tussen Wijthmen en Nijverdal, zodat over dat gehele traject de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming aangepakt kan worden.

Lees verder
20 januari 2016

SP stemt in met reddingsplan Orkest van het Oosten

In de Statenvergadering werd het voorstel behandeld waarmee het Orkest van Oosten voorlopig gered kan worden. Dit voorstel is eigenlijk precies het voorstel dat de SP in voorgaande jaren al graag gezien had.

Lees verder
4 januari 2016

Burgerinitiatief: STOP injectie afvalwater Twente

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de injectieputten die door de NAM wordt gebruikt om afvalwater in de bodem op te slaan een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. Een aantal bezorgde Twentenaren is daarom in actie gekomen tegen de injectie van afvalwater in de bodem van Twente. Middels een petitie wil de onlangs opgerichte stuurgroep het maatschappelijke standpunt van de Twentenaren duidelijk maken om zodoende de mogelijk in 2016 te hervatten afvalwaterinjecties definitief te
stoppen.

Lees verder
24 december 2015

SP stelt vragen over rapport afvalwaterinjectie NAM

Vrijdag 18 december was op de website van RTV Oost te lezen dat uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de afvalwaterinjectieputten van de NAM een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. De SP, die zich al langer zorgen maakt over de risico's van afvalwaterinjectie in de bodem, vindt dat de vergunning van de NAM ingetrokken moet worden.

Lees verder
14 december 2015

De SP is positief over het schrappen van de proef met giftig vliegas in zoutcavernes

Foto: Paulien Wilkinson

De SP is blij met het besluit van AkzoNobel af te zien van het gebruik van vliegas voor de stabilisatie van potentieel instabiele zoutcavernes. Samen met andere partijen en bezorgde burgers heeft de SP zich de afgelopen maanden ingezet om de proef met giftig vliegas te voorkomen.

Lees verder
11 november 2015

Terugdringen tweedeling belangrijke opgave voor provincie

In mei dit jaar gaf de SP bij de bespreking van het coalitieakkoord aan dat het probleem van de groeiende sociale tweedeling een aparte hoofdopgave zou moeten zijn. Ook in de begroting, die vandaag werd behandeld, mist de SP plannen om deze tweedeling tegen te gaan.

Lees verder
9 november 2015

Online petitie tegen gifopslag zoutcavernes

Foto: SP

De SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en een aantal bezorgde omwonenden hebben een online petitie opgezet tegen de gifopslag in lege zoutcavernes onder Hengelo en Enschede. Op www.geenafvalintwentsebodem.nl kan bezwaar worden gemaakt tegen het plan van AkzoNobel om lege zoutholtes op te vullen met giftig vliegas, een restproduct van afvalverbranding bij onder andere afvalbedrijf Twence.

Lees verder

Pagina's