h
18 februari 2015

Onderzoek naar bereikbaarheid ZGT ziekenhuizen Almelo en Hengelo komt er!

De provincie gaat met de regio het probleem van de slechte bereikbaarheid van de ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo vanuit de stadscentra onderzoeken en bekijken of die verbeterd kan worden met directe buslijnen. De SP fractie had daarvoor in de Statenvergadering van 18 februari een motie ingediend en die werd met grote meerderheid aangenomen.

Lees verder
17 februari 2015

SP Overijssel wil betere busbereikbaarheid ZGT ziekenhuizen

De SP-fractie dient in de Statenvergadering van 18 februari een motie in waarin ze de provincie oproept om de bereikbaarheid van de Almelose en Hengelose ZGT ziekenhuizen sterk te verbeteren via een directe buslijn met de stadscentra.

Lees verder
12 februari 2015

Mislukken Bypass nieuwste blunder college

De statenfractie van de SP zal in de komende statenvergadering mondelinge vragen stellen over de uitspraak van de Raad van State gisteren over de Bypass bij Kampen. Door de uitspraak kan de woningbouw niet doorgaan en staat de hele Bypass op losse schroeven. De SP wil weten hoe de provincie gaat reageren op weer een mislukt majeur project.

Lees verder
11 februari 2015

SP: niet doormodderen met nieuw bedrijventerrein Twente

Vanavond in een bijzondere gezamenlijke vergadering van Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraad van Enschede sprak SP'er Frank Futselaar als volgt.
"Voorzitter, ik sta hier in een uitzonderingspositie. De SP is de enige fractie die zich duidelijk heeft uitgesproken tegen het nieuwe ironische –sorry iconische- bedrijventerrein.Lees verder
5 februari 2015

SP Overijssel: geen koehandel met XL Businesspark

De Overijsselse SP is groot tegenstander van de door de Enschedese wethouder Welman en gedeputeerde van Hijum genoemde mogelijkheid om de Technology Base Twente op het Luchthaventerrein van Enschede mogelijk te maken door het aantal hectares op het XL Businesspark in Almelo te verminderen. De partij vindt dit een vreemde koehandel om een ongewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

Lees verder
23 januari 2015

SP Overijssel stelt vragen over busvervoer Syntus

De statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over Syntus naar aanleiding van klachten die de partij hebben bereikt. In Twente blijken geregeld bussen uit te vallen en in Zwolle zijn veel klachten over te korte overstaptijden. De SP wil dat het college Syntus hierop aanspreekt en –als verbetering uitblijft- eventuele sanctiemogelijkheden inzet.

Lees verder
2 januari 2015

SP dringt aan op directe maatregelen voor veiligheid op de N36

Op 1 januari 2015 vond opnieuw een ernstig ongeluk plaats op de N36, dit keer bij Vriezenveen. Er is door allerlei partijen de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de onveiligheid op deze weg maar tot op heden zijn er nog geen maatregelen genomen die de veiligheid op korte termijn verbeteren.

Lees verder
10 december 2014

Uithuilen en afboeken

Foto: SP

In de laatste Statenvergadering van dit jaar stond het rapport van de commissie van wijzen op de agenda. Dit is een nieuwe stap in het slepende dossier 'Luchthaven Twente'.

Lees verder
27 november 2014

Einde chipknip ook einde bewaakte fietsenstalling?

Foto: SP

Het is een feit dat de chipknip op 1 januari 2015 buiten gebruik wordt gesteld. Enkele NS bewaakte fietsenstallingen, waaronder die van Almelo, zijn alleen toegankelijk met een jaarabonnement of de chipknip. Voor de reizigers die hun fiets stallen met gebruik van de chipknip is het nog onduidelijk hoe dit te doen na 1 januari 2015.

Lees verder
12 november 2014

Futselaar fel in begrotingsdebat

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Provinciale Staten van Overijssel, keek fractievoorzitter Futselaar terug op de afgelopen vier jaar. Ook deed hij de volgende belofte:' De strijd over de uitgaven van de provincie de komende jaren zal niet vandaag hier gestreden worden maar in de campagnes, op straat, op internet en in de debatzaaltjes door de provincie. Mijn partij zal die strijd in ieder geval hard ingaan, want er valt voor ons de volgende vier jaar een hoop te herstellen..'.

Lees verder

Pagina's