h

Opinie: NX Filtration hoort aan IJsselmeer, niet in Twente!

16 mei 2023

Opinie: NX Filtration hoort aan IJsselmeer, niet in Twente!

Waterzuiveraar NX Filtration staat te boek als een belangrijk innovatief bedrijf. Maar de beoogde vestiging in Hengelo roept ook bezwaren op. Het bedrijf zou een te grote aanslag doen op op de voorraad grondwater. Onverantwoord in tijden van droogte , menen critici.

Het beursgenoteerde NX Filtration BV, wil in Hengelo een grote fabriek vestigen. Het maakt membramen die vervuild water zuiveren en wil wereldwijd dit product op de markt brengen. Het bedrijf zelf heeft voor het productieproces gigantisch veel water nodig dat uit Twentse grondwater of het Twentekanaal moet komen . De waterbehoefte betreft jaarlijks 701.000 kubieke meter. Onlangs waarschuwde het RIVM: "Als er niet gebeurt, is er in 2030 naar verwachting bij alle 10 drinkwaterbedrijven sprake van tekorten." Nu zijn die er soms in Gelderland, Overijssel, het westen van Zuid-Holland en Groningen.

In deze krant (Tubantia) uitte droogte-onderzoeker Niko Wanders van de universiteit Utrecht zijn zorgen: "Het grondwater in Oost NEderland staat onder druk. Dit is duidelijk een aanslag op het systeem." De gemeente Hengelo verleende blijkbaar al een vergunning, met de afspraak dat het bedrijf de verdroging van 900 (!) bomen als gevolg van van de bedrijfsvoering in de omgeving moet voorkomen door bewatering. Voor de onttrekking van grondwater moet NX Filtration een vergunning aanvragen bij de provincie. Vitens speelt een bijzondere rol. Het drinkwaterbedrijf kan in de grote waterbehoefte van het bedrijf niet voorzien omdat zekerheid van drinkwater voor huishoudens haar belangrijkste taak is. Toch sloot Vitens een deal om bij calamiteiten het bedrijf drinkwater te leveren. Hoe denkt Vitens bij droogte nog aan bedrijven te leveren?

Verder is volstrekt onduidelijk wat NX Filtration doet met het vervuilde deel van het proceswater. Lozen op het riool heeft grote problemen. De SP fracties in Hengelo en de Staten hebben grote bedenkingen bij de aanvraag voor een dergelijke grote wateronttrekking en sluiten zich aan bij de kritiek van onderzoeker Wanders, het RIVM, de gemeentelijke groenafdeling in Hengeloen Vitens-medewerkers. NX Filtration verdient een plek aan het IJsselmeer, niet in Twente.

Herman Kalter, SP-Statenlid

Vincent Mulder, raadslid Hengelo

Deze opinie verscheen eerder in dagblad Tubantia.

U bent hier