h
11 juni 2016

Werkbezoek aan de Engbertsdijksvenen

Foto: Paulien Wilkinson

Zaterdag 4 juni heeft de SP-fractie van Overijssel een werkbezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Hier hebben ze natuurboer Jan Broenink bezocht, hij heeft grond dat aan het natuurgebied grenst en hij mag zijn blaarkoppen laten grazen in het natuurgebied. Ook zijn ze met boswachter Jeroen Buunen het gebied in geweest om op de hoogte gebracht te worden van de staat van het hoogveen en het belang van de ontwikkeling van het gebied.

Lees verder
8 juni 2016

SP stemt voor cultuurnota

Foto: Paulien Wilkinson

De SP fractie is er altijd warm voorstander van geweest om als provincie te investeren in cultuur. Toch hebben we voorgaande jaren tegen de cultuurnota gestemd omdat er volgens ons sprake was van een Staatsloterij-effect. Alleen een paar grote instellingen kregen veel geld en de kleinere hadden het nakijken.
Nu is het gelukkig anders! Doormiddel van vernieuwende werksessies is er vooral samen aan de nieuwe cultuurnota gewerkt.

Lees verder
31 mei 2016

Veiligheid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor onvoldoende gewaarborgd

De SP Overijssel vindt dat er meer moet worden gecontroleerd op het naleven van de regels rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De SP wil daarom dat het college van Gedeputeerde Staten bij de staatssecretaris daarop gaat aandringen. Daarnaast wil de SP duidelijkheid over wie er nu bestuurlijk verantwoordelijk is voor het vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen die door Overijsselse bedrijven worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen.

Lees verder
24 mei 2016

De luchthaven zal structureel verliesgevend zijn

Foto: SP

De plannen voor de herontwikkeling van het vliegveld Twente kennen inmiddels al een lange en moeizame geschiedenis. Al meer dan 15 jaar zijn de gemeente Enschede en de provincie Overijssel tevergeefs op zoek naar een private partij die de exploitatie van de luchthaven op zich wil nemen. De SP heeft er geen vertrouwen in dat een nieuwe poging, het ontwikkelen van een vliegveld voor General Aviation, wel succesvol zal zijn.

Lees verder
13 mei 2016

Nieuwe koers voor OV betekent afbouw openbaar vervoer

Woensdag heeft Provinciale Staten een nieuwe visie op openbaar vervoer vast gesteld. Met deze visie wil de provincie het openbaar vervoer verder afbouwen. Gekozen is voor een kernnet van enkele spoorlijnen en slechts drie buslijnen. Alle andere buslijnen zijn vogelvrij. Bij minder dan 8 reizigers kan een buslijn worden opgeheven. Onzekerheid dus voor inwoners en reizigers. En dat terwijl betrouwbaarheid de belangrijkste factor is voor mensen die met het openbaar vervoer reizen.

Lees verder
10 mei 2016

De SP is verbaasd over aanleg schutsluis bij Kampen

Foto: SP

De Raad van State heeft bepaald dat het Reevediep geen doorgaande vaarroute mag worden, omdat varen en recreëren nabij de aansluiting met het Drontermeer nadelige gevolgen heeft voor de hier gelegen rietlanden. Ondanks deze uitspraak is begin deze maand toch gestart met de aanleg van de schutsluis bij Kampen. De SP vraagt zich af wat het nut is van een schutsluis nu varen van het Reevediep naar het Drontermeer niet is toegestaan. Een schutsluis, die het mogelijk maakt om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen, lijkt hierdoor overbodig.

Lees verder
29 maart 2016

Sluiting Karelskamp Almelo 'volstrekt onacceptabel'

Een eventuele sluiting van gevangenis De Karelskamp in Almelo is volstrekt onacceptabel. Dat is de mening van de Overijsselse fracties van de SP en de PvdA. Een motie van de twee partijen die het kabinet en de Tweede Kamer oproept om af te zien van sluiting krijgt brede steun in Provinciale Staten.

Lees verder
28 maart 2016

De Krim stemt tegen Associatieverdrag Oekraïne

Foto: SP

Een meerderheid van de stemmers in het Overijsselse dorp De Krim (gemeente Hardenberg) zal op 6 april haar stem tegen het associatieverdrag met Oekraïne uitspreken. Dat blijkt uit een inventarisatie die SP’ers uit Hardenberg en Zwolle vandaag in het dorp hebben gedaan.

Lees verder
22 maart 2016

SP roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

De SP in de Provinciale Staten van Overijssel roept middels een gezamenlijke motie met de PvdA en de PVV de Staten en Gedeputeerde Staten op stelling te nemen tegen de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp.

Lees verder
21 maart 2016

Opnieuw dreigende sluiting voor de Karelskamp

In 2013 werd het onzalige plan om de PI de Karelskamp in Almelo te sluiten naar de prullenbak verwezen. Ook de Provinciale Staten van Overijssel sprak zich uit voor het behoud van de Karelskamp. Helaas ligt er nu opnieuw een concept plan met daarin opgenomen de sluiting van de Karelskamp per 2020.

Lees verder

Pagina's