h

Nieuwe coalitie: Oude wijn in nieuwe zakken

19 juli 2023

Nieuwe coalitie: Oude wijn in nieuwe zakken

De nieuwe coalitie van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP presenteerde 12 juli haar plannen. Het coalitieakkoord “Schouder aan schouder” is praktisch hetzelfde als het vorige akkoord en wordt weinig concreet.

SP-fractievoorzitter Herman Kalter bekritiseerde niet alleen de vaagheid van het akkoord, maar ook het gebrek aan een nieuwe bestuurscultuur. Na de verkiezingen werd dit gepresenteerd als belangrijk punt, maar feitelijk lijkt er amper iets te veranderen. Het beperkt zich blijkbaar vooral tot ‘beter luisteren’. Wanneer het aankomt op het opgeven van echte zeggenschap aan inwoners geeft ook de nieuwe coalitie niet thuis. Het voorstel voor een correctief bindend referendum werd door de nieuwe coalitiepartijen en een meerderheid van de partijen afgeschoten. Veel Statenleden bleken niet bereid te accepteren dat de kiezer het wel eens beter zou kunnen weten dan zijzelf. De SP vindt dit een gemiste kans om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

Ondanks de grote winst van de BBB van wel 17 zetels zien we geen grote verschuivingen in het nieuwe coalitieakkoord. BBB of CDA, GroenLinks of ChristenUnie het blijkt amper uit te maken.

De hoe vraag overheerst. Hoe gaat de stikstofcrisis worden aangepakt? Hoe gaan we zorgen voor schone en betaalbare energie? Hoe gaan we zorgen dat onze kernen en buurten bereikbaar blijven met het openbaar vervoer? En hoe gaan we zorgen voor betaalbare woningen?

Veel algemene voornemens, amper uitwerking. En dat terwijl de opgaven groot zijn. Er is een enorme woningnood, commerciële energiebedrijven brengen veel mensen in de problemen en het openbaar vervoer wordt steeds duurder en kraakt aan alle kanten.

De nieuwe coalitie moet haast maken met concrete plannen. De SP zal de komende periode zelf met voorstellen komen om de belangrijkste problemen in Overijssel aan te pakken.

U bent hier