h

SP wil gemeentelijke CAO voor ambulancezorg

17 november 2007

SP wil gemeentelijke CAO voor ambulancezorg

Bij de begrotingsbehandeling met minister Klink van VWS heeft SP-kamerlid Agnes Kant deze week een motie aangekondigd over de CAO-problemen in de Ambulancezorg en bij de B3-stichtingen. Dit mede naar aanleiding van de problemen die het personeel van Ambulance Oost ondervindt.

In het kort komt het er op neer dat de B3-stichtingen particuliere stichtingen zijn, maar met gemeentelijke CAO's. De B3-stichtingen krijgen echter geen compensatie van het Rijk voor de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO zijn afgesproken. Minister Klink wil de B3-stichtingen tegemoetkomen, maar dan wel op de voorwaarde dat zij ook onder de particuliere CAO gaan vallen, wat voor het ambulancepersoneel wel de gevolgen heeft dat zij hun pensioenopbouw mislopen en de FLO-overgangsregeling niet meer op hen van toepassing is. Agnes Kant heeft deze week bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om de B3-stichtingen onder de gemeentelijke CAO’s te brengen (dus met behoud van pensioenopbouw en FLO-overgangsregeling). Op 29 november wordt het debat in de Tweede Kamer voortgezet en zal de SP-motie aan de orde komen.

De motie

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zogenaamde B3 ambulancediensten in Zeeland, Utrecht, Noord/Oost-Gelderland en Twente in financiële moeilijkheden verkeren vanwege de hoge kosten gemoeid met het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) en het overgangsbeleid; verzoekt de regering zorg te dragen voor een adequate financiering van het FLO en overgangsbeleid bij de B3 ambulancediensten uitgaande van de gemeentelijke CAO, en gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier