h
4 juni 2015

SP Overijssel maakt zich zorgen over het opvullen van zoutcavernes met afval

De SP-fractie stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel over het nut en noodzaak van het opvullen van zoutcavernes met afval. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van Akzo om voor het stabiliseren van de zoutcavernes nieuwe technieken te gebruiken waaronder het gebruik van giftig afval.

Lees verder
20 mei 2015

Reactie SP op Coalitieakkoord

De Statenvergadering van 20 mei stond vooral in het teken van de presenatie van het coalitieakkoord van CDA, VVD, D66 en CU.

Lees verder
19 mei 2015

VACATURE: FRACTIEMEDEWERKER

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel is per 1 juli 2015 op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker. De fractiemedewerker is de schakel in de organisatie van de fractie in de Staten en tussen de fractie en de afdelingen. Daarvoor zijn we op zoek naar een organisatorisch talent.

Lees verder
26 maart 2015

SP zet in tegen de tweedeling in Overijssel

Foto: SP

Na de installatie van alle Statenleden mocht fractievoorzitter William van den Heuvel zijn maidenspeech geven met daarin de duiding van de verkiezingsuitslag en de maatschappelijke opgaven.

Lees verder
22 maart 2015

De SP zet bij de coalitieonderhandelingen in op een sociaal Overijssel

Na de verkiezingswinst in Overijssel wil de SP deelnemen aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter William van den Heuvel: “We hebben campagne gevoerd voor een socialer Overijssel. Hiervoor kunnen we het meeste bereiken door deel te nemen aan het bestuur van de provincie. Voorwaarde is wel dat we een sociaal coalitieakkoord kunnen sluiten.

Lees verder
19 maart 2015

SP derde partij van Overijssel!

Foto: SP Enschede

De SP is blij met het vertrouwen dat ze van de kiezers heeft gekregen. Lijsttrekker William van den Heuvel: “Met een groei van 4 naar 5 zetels hebben de kiezers onze jarenlange strijd vanuit de oppositie beloond.

Lees verder
16 maart 2015

SP lanceert actieplan Overijssel asbestdaken vrij

Foto: SP

De Overijsselse SP lanceert vandaag een actieplan voor het aanpakken van asbestdaken die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. De partij wil de komende jaren een grootschalige inventarisatie van asbestdaken, een informatiecampagne en een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken en saneren van vervuilde grond.

Lees verder
10 maart 2015

SP verzet zich tegen dreigende sluiting politiebureaus

Foto: SP

De SP maakt zich grote zorgen over het plan van voormalig minister Opstelten om in Overijssel 17 politiebureaus te sluiten en nog eens 5 bureaus om te zetten in kleine steunpunten. Uit een enquête die de SP heeft gehouden onder 305 politieagenten werkzaam in de Eenheid Oost-Nederland blijkt dat 86 % deze sluiting onverantwoord vindt.

Lees verder
9 maart 2015

SP ondersteunt de actie van het Comité Behoud Bus Netwerk Overijssel

Foto: SP

Lijsttrekker William van den Heuvel ondersteunt de actie van het comité Behoud Bus Netwerk Overijssel. Hij deed dit door tijdens de verrassingactie van het Comité een gedicht voor te dragen.

Lees verder
4 maart 2015

SP wil opheldering over rapport asbestdaken

Foto: SP

De statenfractie van de SP wil opheldering over een rapport dat volgens Trouw al een halfjaar geleden in opdracht van de Provincies Overijssel en Gelderland zou zijn verschenen. Uit het rapport blijkt dat asbestdaken in de provincies een onaanvaardbaar gezondheidsrisico vormen. De SP heeft het college hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's